Simpozijum: “PREVENCIJA,DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U 2021.GODINI-KOD PACIJENATA COVID-19 NEGATIVNIH I POZITIVNIH”

Odtžaće se u četvrtak 24.juna 2021.god.sa početkom u  9 h u prostorijama Srpskog lekarskog društva,Džordža Vašingtona 19.

Simpozijum je akreditovan A-1-309/21 i donosi 4 boda za slušaoce. Prijava na emali: privatnilekari@gmail.com ili 065 329-4445

Predavači: 

Prof dr Višeslav Hadži-Tanović: "Prevencija,dijagnostika i terapija kardiovaskularnih oboljenja tokom pandemije Covid-19,naša iskustva"

Prof dr Jovan Peruničić: "Embolija pluća u pandemiji COVID-19"

Prim dr Dušan Živić: "Vitamin D – vitamin-hormon spasa"

Prim dr Snežana Pavlović:" Srčana insuficijencija i dalje neprepoznat problem" 

Prim mr sci dr Radomir Gajić:"Mesto radiografije pluća i srca kod pacijenata sa febrilnim stanjima tokom viremija" 

Prim dr Snežana Pavlović:"Suplementi u kardiovaskularnim bolestima-DA/NE"

Prof dr Jovan Peruničić; HOLTER  EKG  24 h – primeri iz private lekarske prakse