Simpozijum: “IMIDŽING DIJAGNOSTIKA U 2021.U PRIVATNOJ LEKARSKOJ PRAKSI I ISKUSTVA SA VIREMIJOM KOVID 19″

Odtžaće se u sredu 23.juna 2021.god.sa početkom u  9 h u prostorijama Srpskog lekarskog društva,Džordža Vašingtona 19.

Simpozijum je akreditovan A-1-310/21 i donosi 4 boda za slušaoce.Prijava na emali: privatnilekari@gmail.com ili 065 329-4445

Predavači: 

Dr Biljana Kostić: "MSCT dijagnostika KOVID pneumonije"

Prof dr Višeslav Hadžći-Tanović: "Stres ehokardiografija posle preležane  viremije Covid-19"

Prim mr sci dr Radomir Gajić: "Rendgen dijagnostika u privatnoj lekarskoj praksi-iskustva i izazovi"

Prof dr Bosiljka Vujisić: "Prolaps mitralne valvule-od ehokardiografske dijagnostike do izbora terapije"

Prim dr Marija Boričić Kostić: "Ehokardiografska dijagnostika virusnog miokarditisa"

Doc dr Tihomir Mihailović: "Bilateralna plućna agenezija dijagnostikovana ultrazvukom u 13.nedelji trudnoće-prikaz slučaja i pregled  literature"