Program Prvog Kongresa privatne lekarske prakse Srbije 2009

 

Dragi Prijatelji i Kolege, imam posebno zadovoljstvo i čast da Vas pozovem na Prvi Kongres privatne lekarske prakse Srbije koja tokom 2009/10 godine slavi 20 godina od kada je u Srbiji dozvoljena i obnovljena privatna lekarska praksa. 
 
Tokom 20 godina samostalnog rada i nezavisnog razvoja Privatna lekarska komora Srbije i Udruženje privatnih lekara Srbije pomogli su mnogim lekarima da se ohrabre i odluče da otvore svoje privatne ordinacije, klinike i bolnice. Danas u Srbiji ima registrovano oko 8.500 privatnih zdravstvenih ustanova, od čega 4.500 iz oblasti medicine, sa uloženim investicijama u privatno zdravstvo Srbije od preko milijardu EUR-a. 
 
Ako se uzme u obzir da preko 50% građana Srbije koristi usluge u privatnom zdravstvu, jasno govori da je privatna lekarska praksa za 20 godina postojanja, kvalitetom i vrhunskim menadžmentom, izborila sebi ravnopravno mesto u ukupnom zdravstvu Srbije. 
 
Sastavni deo uspeha je i visoka stručnost, stalno usavršavanje i primena savremene doktrine u lečenju pacijenata, kao i primena najsavremenije tehnologije za dijagnostiku i terapiju. 20 godina uspešnog razvoja i visokog ugleda koje je izborila privatna lekarska praksa u Srbiji je i povod da se organizuje Prvi Kongres privatne lekarske prakse 1. i 2. oktobra 2009. god. u Beogradu, u Hotelu Kontinental. 
 
Stručna predavanja najeminentnijih stručnjaka iz svih oblasti medicina, iskustva u radu i istraživanjima, kako privatnih tako i državnih doktora, biće svojevrsna prilika da se lekarski auditorijum i javnost upoznaju sa dostignućima srpske medicine u kojoj ravnopravno učestvuje i privatna lekarska praksa Srbije. 
 
Pored prezentacije najnovijih farmaceutskih proizvoda i iznošenje iskustava u lečenju pacijenata savremenim lekovima, biće predstavljena i najsavremenija dijagnostika i terapeutska medicinska tehnologija. 
 
U okviru uspešnog menadžmenta koje je razvilo privatno zdravstvo Srbije imaćemo priliku da vidimo retrospektivu najuspešnijih privatnih zdravstvenih ustanova, kao i najbolje marketinške poruke. Okrugli sto po pitanju zdravstvenog osiguranja, kako državnog tako i privatnog, kao i implementacija privatnog zdravstva u sistem državnog zdravstvenog osiguranja po standardima EU integracija biće deo Kongresa.
 
Predlozi zakonskih rešenja iz oblasti zdravstva, kao Zakon o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti i lekarskoj komori usaglašeni sa EU standardima biće deo debate na Kongresu. Savremena informaciona tehnologija u funkciji efikasnog i kvalitetnog zdravstva takode ce biti zastupljena. 
 
Privatno zdravstvo prate i privatni fakulteti i privatne edukacione ustanove. Uostalom napredni demokratski svet se razvio upravo na bazi kompeticije i inicijative slobodnog privatnog sektora. 
 
Dragi Prijatelji i Kolege, sigurni smo da će ovaj Kongres pokazati objektivno svu snagu i potencijale privatnog zdravstva u Srbiji i njegov potencijal za integracije u Evropu. Zajedničko učešće doktora iz privatnog i državnog zdravstva je jedinstvena prilika da se omogući nesmetani protok informacija i lečenja pacijenata bilo u državnom ili privatnom zdravstvu. Zdravlje je svrha postojanja zdravstva, a interes pacijenta iznad svega. Zato pozivamo kako doktore iz privatnog i državnog zdravstva, tako i predstavnike farmaceutskih kuća i proizvođača medicinske opreme da nam se priključe. Pozivamo i predstavnike medija, udruženja pacijenata i poreskih obveznika da uzmu učešće na Kongresu i učestvuju na okruglim stolovima na kojima će se tražiti najbolja rešenja za srpsko zdravstvo, a u skladu sa EU standardima. 
 
Vidimo se na Kongresu u Beogradu u oktobru 2009. godine. Predsednik Prvog Kongresa privatne lekarske prakse Srbije Prof. dr Višeslav Hadži-Tanović
 
 

PRVI KONGRES PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE U SRBIJI

STRUČNE TEME

 
1. Kardiologija – prevencija kardiovaskularnih oboljenja
2. Dijabetes – strategija prevencije
3. Natalitet u Srbiji – budućnost srpske nacije
4. Oftalmologija
5. Ultrazvučna dijagnostika, MR, ST
6. Ginekologija
7. Opšta hirurgija i urologija
8. Ortopedija
9. Onkologija – prevencija raka dojke
10. Estetska hirurgija – lifting, dojka, liposukcija
11. Psihijatrija – stres, neuroza i depresija
12. Endoskopska hirurgija
13. Barokomora – hiperbarična medicina
14. Fizikalna medicina i sportska medicina
15. Dermatovenerologija
16. Vakcine kao sastavni deo prevencije
17. Laboratorijske usluge – brza i efikasna dijagnostika
 
- Broj učesnika i broj radova nisu ograničeni
- Učesnici privatni i državni doktori, ekonomisti, pravnici, novinari, NVO
- Način prezentacije usmena predavanja, posteri i video prezentacije
- Doktori učesnici dobiće sertifikate validne za obnovu licence
 

SLOBODNE TEME 

 
1. Privatna lekarska praksa u Srbiji – 20 godina uspeha
2. Reforma srpskog zdravstva – EU standardi, kontraverze
3. Privatni porodični lekar – tradicija i buducnost, EU standardi
4. Kako otvoriti privatnu ordinaciju, polikliniku, bolnicu i biti uspešan
5. Privatna zdravstvena osiguranja – obavezno državno i slobodno dopunsko privatno
6. Prava pacijenta
7. Lekarska greška – stvarnost i zablude
8. Lekarske asocijacije – društveni ugled, demokraticnost i podaništvo
9. Menadžment u zdravstvu – minimum ulaganja, vrhunska usluga
10. Marketing u zdravstvu
11. Privatni medicinski fakulteti – prednosti, svetski standardi i kompeticija sa državnim fakultetima
12. Srpski lekari u dijaspori
13. Informaciona tehnologija, telemedicina, mobilna telefonija, dijagnostika i terapija
14. Prezentacija najuspešnijih privatnih ordinacija, poliklinika, klinika i bolnica