Privatna lekarska praksa

PRIVATNA LEKARTSKA PRAKSA Srbije 2012

Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije,Br.153-02-276/2011-01, u julskom roku 2012.Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova za predavače i 5 bodova za slušaoce,R.br.A-1-2351/12    Kotizacija 1.000 DIN, Tekući račun Udruženja: 355-0003200113590-06

Četvrtak, 4.10.2012. Beograd,Dom Sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Prof dr Višeslav Hadži-Tanović

08:00-09:00 Rеgistrаciја učеsnikа
 
Predsedavajući: Prim dr Nada Dubljanin i Dr Mihailo Luković
 
09:00-09:30 Hipokratova zakletva-osvrt na originalnu i izmenjenu
                     verziju iz Ženeve 1946.godine
                     Dr Mihailo Luković
09:30-10:00 Meteorosenzitivnost i kardiovaskularni odgovor
                       Prоf dr Svеtоmir Stоžinić
10:00-10:30 Iskustvo  porodičnog  lekara u lečenju  degenerativnog
                     reumatizma kolena i kuka
                         Prim.dr Nаdа Dublјаnin
10:30-11:00 Efekti sonoforeze sa voltarenom na smanjenje bolova
                     kod bolesnika sa gonartrozom
                      Prоf dr Rаtоmir Тišmа
11:00-11:30 Prevencijka iznenadne srčane smrti na sportskim terenima,
                     kriterijumi za testiranje sportista i rekreativaca
                         Prof.dr Višеslаv Hаdži-Таnоvić
11:30-12:00 Od zdravlja jabuka
                         Dr, Dušan Živić
12:00-12:30 Pauza
12:30-13:00 Metahroni kolorektatlni karcinom-prikaz slučaja
                         Dr.Zoran Joksimović
13:00-13:30 Primena biofizike u medicini-nova zdravstvena tehnologija
                     Prim dr sci med Dušanka Mandić
13:30-14:00 Primena anksiolitika kod pacijenata sa prolapsom mitralne valvule
                      Mr.sci mеd dr Slоbоdаn Gајić
14:00-14:30 Lajmska bolest,etiološki,dijagnostički i terapijski problemi  i izazovi
                        Prof.dr Ivаnkо Bојić
14:30-15:00 Primena 24 h Holter monitoring EKG-a kod dijabetičara
                     Mr.sci mеd dr Slоbоdаn Gајić
 
Pauza 15:00-!5:30
15:00-15:30 Simpozijum ALKALOID
                      Mesto cefpodoksima  (TRIDOX r –a) u lečenju respiratornih infekcija
                      Prof dr Branimir Nestorović
 
15:30-16:00 Primena beta blokatora u različitim kliničkim stanjima
                      Dr sci med dr Vesna Radović
16:00-16:30 Telemedicinski sistem XPA3 online u zdravstvenom sistemu Srbije
                           Ass.dr Milan Miladinović
16:30-17:00 XPA3 Online,nacionalni sistem za brzu konsultaciju između lekara
                         Prof.dr Branko Mihailović
17:00-17:30 Perforativne keratoplatike,trenutne hirurške opcije,
                       prošlost, sadašnjost i budućnost
                       Prof dr Sinisa Avramovic
17:30-18:30  Diskusija
18:30-19:00  Evaluacija simpozijuma(anketa)

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>