Prevencija koronarne bolesti

"PREVENCIJA KORONARNE BOLESTI"

Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije,Br.153-02-276/2011-01, u julskom roku 2012.Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova za predavače i 5 bodova za slušaoce,R.br.A-1-2184/12

Kotizacija 2.000 DIN, Tekući račun Udruženja: 355-0003200113590-06
 
Utorak, 2. октобар 2012. године, Beograd,Dom sindikata,Trg Nikole Pašića
 
09:00-10:00 Prijava učesnika
 
Predsedavajući: Akademik Vladimir Kanjuh i Prof dr Višeslav Hadži-Tanović
 
10.00-10:30  Neprekidno interesovanje za Lazu K.Lazarevića,lekara,naučnika
                        i književnika zašto?
                        Akademik Prof.Vladimir Kanjuh
10:30-11:00   Kardiovaskularni rizik-novo oboljenje ili skup faktora rizika
                         Doc dr Nebojša Tasić
11:00-11:30   Dijagnostički i terapijski problem u akutnom koronarnom sindromu
                         kako pobediti vreme koje ističe?
                         Prof dr Zorana Vasiljević
11:30-12:00   Prevencija koronarne bolesti u Srbiji
                        Prof dr Višeslav Hadži-Tanović
 
12:00-13:00  Pauza
12:00-12:45  Simpozijum Boehringer Ingelheim 
                       „Debigartan-od randomizovanih studija do kliničke prakse“
                       Ass.dr.Tatjana Potpara
 
Predsedavajući: Prof dr Slobodan Dodić,Prof dr Slobidan Orozović i dr Slobodan Nikitović
13:00-13:30  Da li su srčani biomarkeri pouzdani dijagnostički,terapijski
                        i prognostički vodiči kod bolesnika sa srčanom slabošću?
                        Prof dr Slobodan Dodić
13:30-14:00  Perioperativna antitrombocitna terapija u pacijenata sa
                        koronarnim stentom šta kažu preporuke?
                        Prof dr Jovo Peruničić
14:00-14:30  Lečenje hipertenzije
                        Prof.dr.Milorad Borzanović
14:30-15:00  Elektrokardiografska dijagnostika infarkta miokarda desne komore
                       Prof dr Vjekoslav Orozović
15:00-15:30  Srce bez strukturnih promena i naprasna srčana smrt    
                        Prof dr Svetomir Stožinić
15:30-16:00  Kardijalne sinkope
                       Dr Slobodan Nikitović
 
16:00-17:00   Okrugli sto: 
                       “KAKO  SMANJITI  BROJ  OBOLELIH  OD 
                       KARDIOVASKULARNIH  BOLESTI  U  SRBIJI”
                       Moderator Prof dr Višeslav Hadži-Tanović  
 
17:00-17:30  Diskusija    
17:30-18:00  Evaluacija Simpozijuma(anketa)