КОРОНАРНА БОЛЕСТ У 2020 НА 30 КОНГРЕСУ ПРИВАТНЕ ЛЕКАРСКЕ ПРАКСЕ СРБИЈЕ

Симпозијум:  „ Практична примена ЕУ препорука за 2020. Превенција,дијагностика и терапија коронарне болести“одржаће се 12.2.2020. у Хотел,"М", Београд, Бул.Ослобођењ56,акредитован:A-1-2759/19.   Организатор Конгреса је Удружење "ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ" које је основано 1990.године и које ове јубиларне 2020.године слави свој јубилеј 30 година постојања1990-2020. Пријаве за Конгрес: Удружење "ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ" Mob. 065 329-4445, E mail: privatnilekari@gmail.com.Котизација за симозијум je 2.000 DIN, Уплата на  жиро рачун: 325-9500600023256-25,Удружење "ПРИВАТНИЛЕКАРИ СРБИЈЕ" 

Председавајући:Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић,Прим др Снежана Павловић,Прим др Душан Живић

                                     „ Практична примена ЕУ препорука за 2020. Превенција,                                                            дијагностика и терапија коронарне болести“                                               акредитован A-1-2357/19 сa 4 бода за слушаоце

   Сатница

—————-

09:00-10:00

Тема

———————————————————-

           Регистрација учесника

 

Метод обуке*

     Предавач

10:00-10:30

Превенција кардиоваскуларних обољења у Србији

Менаџмент збрињавања акутних стања у приватној лекарској ординацији-30 година искуства

предавање

 Проф др Вишеслав  Хаџи-Тановић

10:30-11:00

Акутни коронарни синдром са SТ елевацијом-STEMI

предавање

Проф др Предраг Митровић

 

11:00-11:30

Ддијагноза и терапија Акутног коронарногСиндрома  без перзистентне ST-елевације  (NSTEMI)

предавање

 Прим др Снежана Павловић

 

11:30-12:00

 Механичке компликације инфаркта миокарда у ери перкутане коронарне реваскуларизације

предавање

Проф др Јован Перуничић-

 

12:00-12:30

 

———–

12:30.13:00

 

MINOCA- Инфаркт без опструкције коронарних артерија

———————————————————-

                Пауза

предавање

Проф др Светлана  Апостоловић 

————————————-

13:00.13:30

Шта је ново у Европском водичу за хронични коронарни синдром 2019

предавање

 Прим др сци Душан Бастаћ-

 

13:30.14:00

Улога FFR у светлу новог Европског водича за хронични коронарни синдром

предавање

Проф др Бранко Белеслин

14:00.14:30

Реваскуларизација миокарда:

коме, када и како

предавање

Проф др Петар Оташевић-

 

14:30.15:00

Рехабилитација болесника после инфаркта   миокарда са и без  реваскуларизације

предавање

Проф др Иван Тасић

 

 

15:00.15:30

 

Срчана инсуфицијенција са нормалном    ЕF-нови клинички изазови

предавање

Проф др Зорана Васиљевић

 

 

15:30.16:00

   

Преткоморска фибрилацијаи флатер  и срчана нсуфицијенција

предавање

Др Слободан Никитовић

 

16:00-16:30

 

Храна-поврће у превенцији КВБ

Предавање

 

 

 

Прим др Душан Живић