Karotidna bolest

KAROTIDNA BOLEST – Sаvrеmеni pristup u diјаgnоstici i lеčеnju, rаni i udаlјеni rеzultаti,Beograd, Sreda, 3.10.2012. Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Prof dr DJORDJE RADAK,dopisni član SANU

Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije,Br.153-02-276/2011-01, u julskom roku 2012.Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova zapredavače i 5 bodova za slušaoce,R.br.A-1-2182/12

Kotizacija 2.000 DIN, Tekući račun Udruženja: 355-0003200113590-06

 

11:30-12:00 Registracija učesnika

12:00-13:00 Novi hemodinamski kriterijumi Kolor Duplex ultrasonografije

                     Mr sci. med. dr Nikola Aleksić

13:00-14:00 Kriterijumi za dijagnozu karotidne stenoze pomoću Kolor Duplex   

                     ultrasonografije

                      Prof. dr Jovo Kolar

14:00-15:00 Udaljeni rezultati lečenja subclavian steal syndroma

15:00-15:30 Pauza

15:30-16:30 Medikamentozni tretman ili hirurško lečenje preokluzivne bolesti

                      unutrašnje karotidne arterije

                      Mr.sci.med.dr.Slobodan Tanasković

16:30-17:30 Medikamentozna terapija pre i posle karotidne rekonstrukcije.

                     Doc.dr.Petar Otašević

17:30-18:30 Rani i kasni rezultati hiruškog tretmana karotidne bolesti

                     Prof.dr.Đorđe Radak dopisni član SANU

18:30-19:00 Diskusija

19:00-19:30 Evaluacija Simpozijuma(anketa)