ХИПЕРТЕНЗИЈА У 2020.НА 30 КОНГРЕСУ УДРУЖЕЊА “ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ”

Симпозијум: "ХИПЕРТЕНЗИЈА У 2020.САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА" одржаће се 12.2.2020. у Хотел,"М", Београд, Бул.Ослобођења 56 а.Aкредитован:A-1-2759/19. Организатор Конгреса је Удружење "ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ" које је основано 1990.године и које ове јубиларне 2020.године слави свој јубилеј 30 година постојања1990-2020. Пријаве за Конгрес: Удружење "ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ" Mob. 065 329-4445, E mail: privatnilekari@gmail.com.Котизација за симозијум je 2.000 DIN, Уплата на  жиро рачун: 325-9500600023256-25,Удружење "ПРИВАТНИЛЕКАРИ СРБИЈЕ" 

 

Председавајући:Прим. др сци.Душан Бастаћ,Проф.др Јован Перуничић,Др Слободан Никитовић

„ХИПЕРТЕНЗИЈА У 2020.-САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА“             

акредитован: A-1-2759/19,  са 4 БОДА за слушаоце

Сатница

                                      Тема

Метод обуке*

Предавач

9:00-10:00

           Регистрација учесника

 

 

 

10:00-10:45

Варирајућа артеријска хипертензија-контраверзе

предавање

  Проф др Вишеслав

  Хаџи-Тановић

 

10:45-11:30

Артеријска хипертензија-шта ново доноси Европски водич из 2018: дијагноза, хипертензијом посредована оштећења органа и стратификација ризика

предавање

  Прим др сци Душан

  Бастаћ-

 

11:30-12:15

Артеријска хипертензија у трудноћи: учесталост,узроци,лечење и праћење

предавање

Прим др Снежана

Павловић

 

12:15-13:00

Основне смернице у лечењу артеријске хипертензије

предавање

Проф др Бранислава

 Ивановић

 

13:00-13:45  

 

 

ХИСПА програм превенције инфаркта и шлога

предавање

 Проф др Небојша

 Тасић

 

13:45-14:30  

 

                  Пауза

 

 

 

14:30-15:15  

 

Хипертензија у трудноћи-шта кажу препоруке

предавање

  Проф др Јован

   Перуничић

 

15:15-16:00  

 

Артеријска хипертензија-Европски водич из 2018:оштећења циљних органа

предавање

Проф др Иван

Тасић

 

16:00-16:45  

 

Хипертензија и спорт-контраверзе

предавање

  Проф др Вишеслав

  Хаџи-Тановић

 

16:45-17:30  

 

Хипертензија код деце и младих:значај, дијагноза и лечење                                 

предавање

Прим мр сци др Братимирка Јеленковић

 

17:30-18:15  

 

Хипертензивно  срце

предавање

    Прим др Душан

       Бастаћ

 

18:15-19:00  

 

Резистентна хипертензија              

предавање

 

   Др Слободан

       Никитовић

 

 

19:00-19:30  

 

Дискусија

 

 

 

19:30-19:45

  Евалуација симпозијума (анкета)