KONGRES 30 godina PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE SRBIJE 1990-2020

održaaće se12. i 13.  februara 2020. u Beogradu,u organizaciji Udruženja “PRIVATNI LEKARI SRBIJE”

Teme Kongresa su:

12.02.2020. „HIPERTENZIJA U 2020.-SAVREMENA DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA“

13.02.2020.  „KORONARNA BOLEST-PRAKTIČNA PRIMENA EU PREPORUKA ZA 2020.-PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA”

 

Prijave za Kongres:

Udruženje "“PRIVATNI LEKARI SRBIJE" 

Mob. 065 329-4445

E mail: privatnilekari@gmail.com

Kotizacija po simpozijumu je 2.000 DIN

Uplata na Ziro račun: 325-9500600023256-25

Udruženje: PRIVATNI LEKARI SRBIJE

Udruženje “PRIVATNI LEKARI SRBIJE” koje je osnovano 1990.godine,kao najstarije Udruženje Privatnih lekara Srbije,svojim stručnim I etičkim kvalitetima pomoglo je bržem razvoju privatne lekarske prakse u Srbiji,posebno stavljajući prioritet na stručnom usavršavanju lekara.Jubilarni 30.Kongres privatne lekarske prakse Srbije jedinstvena je prilika da se oceni dosadašnji razvoj I uspeh privatnog zdravstva I da se odredi dalja strategija razvoja u skladu sa današnjim zdravstvenim izazovima.

Danas u Srbiji  ima oko 5.000 privatnih zdravstvenih ustanova u kojima radi preko 10.000 lekara.U srpsko zdravstvo uloženo je oko 3,5 milijardi EVR-a,sa tendencijom daljih ulaganja.

Pacijenti su prepoznali kvalitet I efikasnost privatnog zdravstva,bez lista čekanja i 45% pacijenata koristi usluge privatnog lekara,sa tendencijom rasta.Prema anketi RTS1 preko 80% pacijenata bi koristilo usluge privatnog  zdravstva,kada bi ono bilo uključeno u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pozivamo Vas da svojim učešćem na jubilarnom 30.Kongresu privatne lekarske prakse Srbije doprinesete podizanju stručnog kvaliteta lekara,a time I ukupne zdravstvene zaštite u Srbiji.