KONGRES 2020-30 GODINA PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE SRBIJE 1990-2020

30.Kongres Udruženja “PRIVATNI LEKARI SRBIJE" povodom 30 godina od kako je ponovo dozvoljena privatna lekarska praksa u Srbiji,održaaće se 12. i 13. februara 2020. u Hotelu "M" u Beogradu.

Teme Kongresa su:

12.02.2020. „HIPERTENZIJA U 2020.-SAVREMENA DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA“

13.02.2020 „KORONARNA BOLEST-PRAKTIČNA PRIMENA EU PREPORUKA ZA 2020.-PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA”

Prijave za Kongres:

Udruženje "“PRIVATNI LEKARI SRBIJE" 

Mob. 065 329-4445

E mail: privatnilekari@gmail.com

Kotizacija po simpozijumu je 2.000 DIN

Uplata na Ziro račun: 325-9500600023256-25

Udruženje: PRIVATNI LEKARI SRBIJE

„ХИПЕРТЕНЗИЈА У 2020.-САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА“             

акредитован: A-1-2759/19,  са 4 БОДА за слушаоце

Сатница

                                      Тема

Метод обуке*

Предавач

9:00-10:00

           Регистрација учесника

 

 

 

10:00-10:45

Варирајућа артеријска хипертензија-контраверзе

предавање

  Проф др Вишеслав

  Хаџи-Тановић

 

10:45-11:30

Артеријска хипертензија-шта ново доноси Европски водич из 2018: дијагноза, хипертензијом посредована оштећења органа и стратификација ризика

предавање

  Прим др сци Душан

  Бастаћ-

 

11:30-12:15

Артеријска хипертензија у трудноћи: учесталост,узроци,лечење и праћење

предавање

Прим др Снежана

Павловић

 

12:15-13:00

Основне смернице у лечењу артеријске хипертензије

предавање

Проф др Бранислава

 Ивановић

 

13:00-13:45  

 

 

ХИСПА програм превенције инфаркта и шлога

предавање

 Проф др Небојша

 Тасић

 

13:45-14:30  

 

                  Пауза

 

 

 

14:30-15:15  

 

Хипертензија у трудноћи-шта кажу препоруке

предавање

  Проф др Јован

   Перуничић

 

15:15-16:00  

 

Артеријска хипертензија-Европски водич из 2018:оштећења циљних органа

предавање

Проф др Иван

Тасић

 

16:00-16:45  

 

Хипертензија и спорт-контраверзе

предавање

  Проф др Вишеслав

  Хаџи-Тановић

 

16:45-17:30  

 

Хипертензија код деце и младих:значај, дијагноза и лечење                                 

предавање

Прим мр сци др Братимирка Јеленковић

 

17:30-18:15  

 

Хипертензивно  срце

предавање

    Прим др Душан

       Бастаћ

 

18:15-19:00  

 

Резистентна хипертензија              

предавање

 

   Др Слободан

       Никитовић

 

 

19:00-19:30  

 

Дискусија

 

 

 

19:30-19:45

  Евалуација симпозијума (анкета)

 

 

 

„ Практична примена ЕУ препорука за 2020. Превенција,                                                                          дијагностика и терапија коронарне болести“                                                                                 akreditovan A-1-2357/19 sa 4 BODA za slušaoce

   Сатница

—————-

09:00-10:00

Тема

———————————————————-

           Регистрација учесника

 

Метод обуке*

     Предавач

10:00-10:30

Менаџмент збрињавања акутног инфаркта миокарда у приватној лекарској ординацији-              

30 година искуства

предавање

 Проф др Вишеслав  Хаџи-Тановић

10:30-11:00

Акутни коронарни синдром са SТ елевацијом-STEMI

предавање

Проф др Предраг Митровић

 

11:00-11:30

Ддијагноза и терапија Акутног коронарногСиндрома  без перзистентне ST-елевације  (NSTEMI)

предавање

 Прим др Снежана Павловић

 

11:30-12:00

 Механичке компликације инфаркта миокарда у ери перкутане коронарне реваскуларизације

предавање

Проф др Јован Перуничић-

 

12:00-12:30

 

———–

12:30.13:00

 

MINOCA- Инфаркт без опструкције коронарних артерија

———————————————————-

                Пауза

предавање

Проф др Светлана  Апостоловић 

————————————-

13:00.13:30

Шта је ново у Европском водичу за хронични коронарни синдром 2019

предавање

 Прим др сци Душан Бастаћ-

 

13:30.14:00

Улога FFR у светлу новог Европског водича за хронични коронарни синдром

предавање

Проф др Бранко Белеслин

14:00.14:30

Реваскуларизација миокарда:

коме, када и како

предавање

Проф др Петар Оташевић-

 

14:30.15:00

Рехабилитација болесника после инфаркта   миокарда са и без  реваскуларизације

предавање

Проф др Иван Тасић

 

 

15:00.15:30

 

Срчана инсуфицијенција са нормалном    ЕF-нови клинички изазови

предавање

Проф др Зорана Васиљевић

 

 

15:30.16:00

   

Преткоморска фибрилацијаи флатер  и срчана нсуфицијенција

предавање

Др Слободан Никитовић

 

16:00-16:30

 

Храна-поврће у превенцији КВБ

Предавање

 

 

 

Прим др Душан Живић