Kongres 2012

 

 

Pozivamo Vas da učestvujete na   ”TREĆEM  INTERNACIONALNOM   KONGRESU  PRIVATNE  LEKARSKE PRAKSE  SRBIJE”,koji će se održati 1.-3.oktobra 2012 u Beogradu.

Na prošlom Kongresu bilo je oko 2.000 učesnika,a ove godine Kongres će biti u znaku EU integracija,koje smo najavili pre dve godine.

Ovaj Kongres je jubilaran,jer Udruženje PRIVATNI LEKARI SRBIJE,obeležava  20 godina kontinuirane medicinske edukacije,koja je sastavni  deo naših stručnih aktivnosti  u inoviranju  znanja,bez obzira na nedavno uvedenu obaveznost usavršavanja I bodovanja.Naša strategija je prvenstveno preventiva I normalno  racionalna I efikasna terapija.

Privatno zdravstvo u Srbiji koristi 40% pacijenata I ono je van sistema državnog zdravstvenog osiguranja, što će reči, pacijent zdravstvene usluge I lekove plača u kešu.Prema anketi  RTS 1,preko 80% pacijenata bi se lečilo u privatnom zdravstvenom sektoru,kada bi to mogli sa zdravstvenom knjižicom,odnosno kada bi ih pratilo obavezno zdravstveno osiguranje­.Investicije od preko 2,5 milijarde EVR-a u privatno zdravstvo Srbije u kome radi oko 10.000 lekara u 4.500 privatnih zdravstvenih ustanova,trenutno je ekonomski najzdraviji sistem u Srbiji.Po stručnosti  I menadžmentu privatno zdravstvo je već u EU,tako da sa ulaskom u EU intergracije očekujemo ekspanziju privatnog zdravstva u Srbiji.U svetlu takvog trenda organizujemo I ovaj Kongres.

Šaljemo Vam preliminarni  program I nadamo se da ćemo uspešno saradjivati  u interesu  unapredjenja lekarske struke I zdravlja pacijenata.Bilo bi nam zadovoljstvo ako bi se prihvatili da budete generalni sponsor.

SIMPOZIJUMI  KONGRESA

Prevencija koronarne  bolesti

Karotidna bolest

Hipertenzija

Imidžing dijagnostika

Otorinolaringologija

Privatna lekarska praksa

Psihijatrija  

 Dermatovenerologija

Anti-aging 

Prava pacijenata

Privatna zdravstvena osiguranja                                                

Menadžment u zdravstvu