Uspešna saradnja VMA i privatne lekarske prakse

Beograd, 02.oktobar – Organizacija, tradicija, dostignuća, misije i vizije Vojnomedicinske akademije, mogućnosti Dijagnostičko-polikliničkog centra, akademski potencijal i naučnoistraživački projekti ustanove predstavljeni su u okviru „Prvog kongresa privatne lekarske prakse Srbije” koji se održava u Beogradu. 

U svojstvu gosta, a u okviru specijalne sesije ”VMA – 165 godina tradicije i iskustva”  predavanja su održali:  naučni saradnik dr sc.med.Elizabeta Ristanović, pukovnik prof.dr Đoko Maksić, prof.dr Mirjana Životić-Vanović i akademik, pukovnik prof.dr Miodrag Čolić.

– VMA je ponos Srbije – rekao je predsednik Udruženja privatnih lekara Srbije, prof.dr Višeslav Hadži-Tanović,  čestitajući našoj ustanovi za  sve ostvarene rezultate, a posebno početak akademske godine za prvu generaciju studenata medicine u VMA.

Prof.Hadži-Tanović istakao je da se privatna lekarska  praksa u Srbiji razvila zahvaljujući dobroj saradnji sa lekarima iz državnog zdravstva.  

Saradnja VMA i Privatne lekarske prakse