Program

Dragi Prijatelji i Kolege,

 
Posebno mi je zadovoljstvo da Vas pozovem da učestvujete na Internacionalnom Kongresu privatne lekarske prakse Srbije, koji će se održati 4. – 6. oktobra 2011. u Beogradu, Hotel Kontinental Beograd. Na Kongresu ćete moći da čujete najnovija dostignuća iz oblasti dijagnostike i terapije iz različitih grana medicine, kao i da aktivno učestvujete u radu Kongresa sa svojim stručnim radovima i istraživanjima. Kongres će biti svojevrsna prilika da se proceni aktuelni nivo srpske medicine u odnosu na EU standarde.
 
Na svojevrsnom “sajmu” medicinskih dostignuća, struke, nauke, tehnologije, menadžmenta, marketinga, farmaceutskih firmi, proizvođača opreme, osiguravajućih kuća, investitora i učesnika iz javnog života, medija, ekonomista, pravnika i građana Srbije koji koriste zdravstvene usluge, pokušaćemo da damo realnu ocenu stanja srpskog zdravstva i najbolji „recept“ za visoko stručno, efikasno i po pacijenta najbolje zdravstvo. Na Kongresu dominiraće sigurno dve stručne teme: Prevencija kardiovaskularnih i prevencija malignih oboljenja. Znamo da Srbija zauzima neslavno visoko mesto u svetu po broju obolelih i umrlih od kardiovaskularnih i malignih oboljenja. Sledeća tema je društveno-medicinska: Kako zaustaviti nizak natalitet. Nezaobilazna tema je i Primena EU standarda u Srbiji, prava pacijenata na slobodan izbor lekara na celoj teritoriji Srbije i pravo pacijenta da se o trošku obaveznog osiguranja leči i u privatnom zdravstvu, što znači puna ravnopravnost privatnog sektora u Srbiji.
 
Drage Kolege, očekujemo da ćete svojim aktivnim učešćem dati svoj doprinos uspešnom razvoju srpskog zdravstva. Vidimo se u oktobru na Kongresu.
 
Profesor dr Višeslav Hadži-Tanović
Predsednik Kongresa
Predsednik Udruženja privatnih lekara Srbije
 

TEME KONGRESA:
 

1. Kardiologija
2. Ateroskleroza
3. Pulmologija
4. Endokrinologija-dijabetes
5. Gastroenterologija
6. Psihijatrija
7. Dermatovenerolgija
8. Onkologija
9. Kardiohirurgija
10. Ginekologija
11. Estestka hirurgija
12. Stomatologija
13. Urologija
14. Oftalmologija
15. Ortopedija
16. Radiologija, MR, CT, UZ
17. Sportska medicina
18. Fizikalna medicina
19. Alternativna medicina
20. Homeopatija
21. Gerijatrija
 

Simpozijumi:
 

 

1. Menadžment u zdravstvu
2. Marketing u zdravstvu
3. Zdravstveni turizam
4. Privatna zdravstvena osiguranja
5. Prava pacijenta
6. Lekarska greška
7. Informatika u zdravstvu
8. Procena radne sposobnosti
9. Edukacija i privatni fakulteti

 

Sekretarijat Kongresa:
Vojvode Dobrnjca 14, 11000
Beograd, tel/fax: 011/329-444-5
Sertifikat i bodovi za licencu