Pedijatrija

Utorak 2.10.2012

Simpozijum  PEDIJATRIJA

Predsedavajući Prof dr Slavko Simeunović

14.00-14:30   PRENATALNA DIJAGNOSTIKA UROĐENIH SRČANIH MANA

 Doc dr Vojislav Parezanović

 14:30-15:00 PREVENCIJA BOLA I STRESA KOD NOVOROĐENČADI

 Prim dr Dragomir Branković

15:00-15:30 FIZIOLOGIJA BOLA

Dr Snežana Zdjelar

15:30-16:00 IZVORI BOLA I STRESA KOD NOVOROĐENČADI

 Dr Milica Vušurović i sar.

16:00-16:30 NOVINE U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA DECE

 Mr sc dr Branislav Živanović i sar.

16;30-17:00  DECA I SPORT

 Prof dr Slavko Simeunović

  17:00-17:30  Diskusija