Pljačka lekarskih članarina u Lekarskoj komori Srbije se nastavlja,bitka za preostalih 5 miliona evra

"Privatni lekari Srbije"  i "Srpsko lekarsko društvo Srbije" upozorili su Predsednika Vlade,Predsednika Srbije,Ministra zdravlja i ostale ministre u Vladi  o kriminalnim dešavanjima u Lekarskoj komori Srbije,pljački 30 miliona evra lekarskih članarina,o nelegitimnosti Skupštine LKS,koji je birana na ulici,a ne u zdravstvenim ustanovama,kao i o nelegitimnosti direktora i upravnog odbroa LKS,Odgovora nema! … Vidi više

PROGRAM 26. KONGRESA PRIVATNIH LEKARA SRBIJE-4 AKREDITOVANA SIMPOZIJUMA

1."MENTALNO ZDRAVLJE ŽENA"  2."HIPERTENZIJA-NOVINE U PREVENCIJI,DIJAGNOSTICI I LEČENJU U 2016." 3."KARDIOLOGIJA-ANTIKOAGULANTNA I ANTIAGREGACIONA TERAPIJA" 4. “GASTROENTEROLOGIJA DANAS, PREVENCIJA,DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA” „МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ ЖЕНA, Среда,30.март, Хотел „М“,Београд,Акредитован  А-1-811/16,5 bodova za slušaoce                Председавајући  Проф.др. Зоран Војић Сатница Тема Метод обуке* Предавач 08.00-09:00 Пријава учесника     09.00 … Vidi više

26. KONGRES PRIVATNIH LEKARA SRBIJE AKREDITOVAN

30,  31 MART, 1,  2. APRIL 2016, Hotel "M" Beograd 30 mart – sreda 2016.  Simpozijum Psihijatrija – "ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA ŽENA"  E br. A-1-811/16 31.mart – četvrtak 2016.. Simpozijum   Kardiologija- "HIPERTENZIJA – NOVINE U PREVENCIJI,DIJAGNOSTICI  I  LEČENJU  U 2016. GODINI" E br A-1-760/16 1.april – petak 2016. Simpozijum … Vidi više

STOP OVAKVOM LICENCIRANJU LEKARA

Vojvodjanski ogranak AMN SLD pokreće inicijativu.predlaže da se privremeno obustavi sadašnji propisani sistem  KME (kontinuirane medicinske edukacije), te da se hitno izvrši korekcija istog, ali nakon obaveznih  konsultacije i razmatranja predloga  svih relevantnih, navedenih  institucija koje se bave KME. Prof.dr.Radivoj Topolac,spec.ORL, Novi Sad, EVALUACIJA POSTOJEĆEG PROGRAMA KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE U SRBIJI … Vidi više

Privatni lekari Srbije zatražili da se ne usvoji Zakon o Zdravstvenoj zaštiti jer je u suprotnosti sa Ustavom Srbije

Udruženje „PRIVATNI LEKARI SRBIJE“ zatražilo je da se iz skupštinske procedure,Skupštine Republike Srbije, povuče predlog izmena i dopuna  Zakona o Zdravstvenoj zaštiti jer je u pojedinim članovima protivan Ustavu Srbije i direktno krši ljudska prava doktora,odnosno pravo na rad pod jednakim uslovima sa ostalim gradjanima Srbije! Konkretno u Zakonu o … Vidi više

Licence Lekarske komore na Ustavnom sudu Srbije jer krše ljudska prava

Zdravstveni radnici dovedeni su u neravnopravan položaj prema drugim profesijama u republici Srbiji.Ne priznaje im se nivo oficielnog školovanja kao temeljni uslov da se samostalno bave svojom profesijom,već se novim normama,kroz sistem tzv.licenciranja,odnosno kroz sistem tzv.kontinurirane edukacije nameću obaveze neoficielnog edukovanja kroz razne forme(predavanja,seminari,kongresi…..itd.),pri čemu se tzv.Komorama,odnosno direktorima tih tela … Vidi više