Национални план за очување и унапређење менталног здравља у Србији 2014.

Радна група лекара учесника Конгреса Приватних лекара Србије-Симпозијума “Заштита Менталног здравља”,одржаног у оквиру 4-ог Конгреса приватних лекара Србије, 2.10.2014. у Београду,на којем су излагали своје радове наши угледни академици САНУ, професори и наставници Медицинског факултета у Београду,Клиничког центра у Београду, професори Војно Медицинске Академије у Београду и лекари,професори из приватне лекарске праксе Србије: Академик проф.др Јеротић,САНУ, Проф.др.Зоран Војић,приватна лекарска пракса,Академик проф.др Душица Лечић-Тошевски, Асс. др  Чедо Миљевић,Института за Ментално здравље Србије,Проф.др Гордана Дедић,ВМА, Проф.др Гордана Мандић-Гајић, ВМА i Прим.др Иван Илић,Клиникa за психијатрију КЦ Србије, сумирали су све изложене радове, дискусије и предлоге и одлучили су да Министарству здравља и другим релевантним органима, проследе закључке Конгреса и обавесте јавност о својој забринутости због енормног погоршања менталног здравља у Србији.

Предлог израда Националног плана за очување и унапређење менталног здравља у Србији.

Разлози су многобројни и свима познати, као повећање различитих појавних облика болести зависности (алкохола, никотитизма, дрога свих врста, зависности од интернета, коцке, кладионица)  што поприма све више карактер епидемије.Присуство анксиозних и све више депресивних стања код свих структура становништва, огледа се и кроз све већу потрошњу и продају анксиолитика и антидепресива у апотекама, повлачења и незаинтере-сованости, апатије.Изузетно узнемирујуће делују појединачни облици аутоагресије и хетероагресије, (самоубиства и убиства) код младих и старијих особа као и облици агресивног понашања према младима у школама.Стални раст психосоматских поремећаја и обољења, последњих деценија, посебно кардиоваскуларних и цереброваскуларних болести,инфаркта срца и шлога, код све млађих особа, чак испод 30 године живота, говори без сумње, о погубним последицама хроничног и кумулативног стреса, што повећава смртност и инвалидитет оболелих,по чему смо у врху у Европи, по некима и међу првим земљама у свету.Све ово поменуто, захтева хитну и конструктивну акцију здравствене службе и других органа у смислу израде и спровођења Националног плана за очување и унапређење менталног здравља, који би сачинили лекари из државних установа, као и лекари из приватне праксе,који имају великог знања и искуства, и могу допринети квалитету израде поменутог документа.Дакле, заједнички рад на изради и спровођењу Националног плана за очување и унапређење менталног здравља, свих структура становништва је сада више него неопходан. Лекари из приватне праксе желе да учествују у изради поменутог документа и нуде своју помоћ.У већим градовима формирати Центре за Ментално здравље, а у Домовима здравља – Диспанзере за ментално здравље са пратећим стручним профилима, психијатрима, психолозима, социјалним радницима, педагозима, психотерапеутима за рад на примарној превенцији менталних поремећаја и обољења.

Председавајући Симпозијума  Проф..др. Зоран Ј. Војић,  неуропсихијатар и субсп. психотерапеут,YOUP, EAP, WAP,Приватна лекарска пракса       

Председник Удружења “ПРИВАТНИ ЛЕКАРИ СРБИЈЕ“ Проф. др Вишеслав Хаџи-Тановић