Medicinski fakultet iz Novog Sada istupio iz Lekarske komore Srbije

ISTUPANJE  IZ  ČLANSTVA  LEKARSKE  KOMORE  SRBIJE

Medicinski  fakultet  Univerzitet  u  Novom Sadu

Poštovane Kolege,

javljamo se povodom odiuke LKS da se ne odobri stipendiranje tri darovita studenta našeg

fakulteta u okviru Novosadskog Univerziteta.

Ako vi mislite da LKS ne treba da vodi bilo kakvu brigu o studentima Medicinskog

fakulteta onda nama takva Komora ne treba.

Ako gledate na studente Medicine samo kao buduće članove koji će višedecenijski

uredno plaćati članarinu i puniti budžet Komore, a da im pri tome nećete pomagati u vreme

kada im  je svaki vid pomoći izuzetno dragocen, a to su studije, onda mi kao njihovi

nastavnici smatramo da nama takva Komora ne treba.

Ako Advokatska Komora nalazi pravnog osnova da stipendira darovite studente

Prava, a LKS nema pravne osnove za simbolično stipendiranje studenata medicine, onda

nama takva Komora ne treba.

Ako Vi mislite da mesečna plata Direktora LKS treba biti  jednaka vrednosti

godišnje stipendije darovitog studenta Medicine, a pri tome zastupati mišljenje da prvo

treba odobriti, a drugo ne, onda nama takva Komora ne treba.

Eto glavnih razloga zašto mi koji smo udestvovali u reosnivanju lekarske Komore i

kada se u Srbiji mislilo da zato još nije vreme, donosimo konačnu odluku da iz takve LKS

izademo.

Prof dr Nikola Grujić-Dekan

Doc dr Jelena Popadić-Gaćeša

Doc dr Otto Barak

Prof dr Vera Grujić

Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

Dušana Danilovića 40,Novi Sad

Novi Sad, 27.2.2013.