XXVII Kongres PRIVATNIH LEKARA SRBIJE 2017-AKREDITOVAN

Psihijatrija:"NASILJE U PORODICI" 19.april 2017, 09:00-16:00 h Hotel "M", Beograd,prijave na e-mail: privatnilekari@gmail.com,kotizacija 3.000 DIN

Kardiologija: "AKTUELNOSTI u KARDIOLOGIJI 2017" 20.april 2017, 09:00-16:00 h,Hotel "M" Beograd,prijave na e-mail: privatnilekari@gmail.com,kotizacija 3.000 DIN

Uplatu na račun 355-0003200113590-06 Udruženje "PTIVATNI LEKARI SRBIJE",Vojvode Dobrnjca 14,Beograd