IV INTERNACIONALNI KONGRES PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE SRBIJE 2013.

    

 Beograd,Dom sindikata 9. – 11. oktobar,2013.  

  Program

1.Imidžing dijagnostika i interventna radiologija 2013. (Sreda,9.10.2013)

2. Zdravstvo u Srbiji u 2013 ! (Sreda,9.10.2013.)

3.Prevencija koronarne bolesti(Četvrtak 10.10.2013.)

4.Privatna lekarska praksa Srbije 2013. (Četvrtak,10.10.2013)

5.Hipertenzija-Savremena dijagnostika i terapija 2013. (Petak,11.10.2013.)

Prijava za učešće: E-mail: privatnilekari@gmail.com , Tel: 011 328-32-79

Kotizacija za Kongres 3.000 DIN Tek.račun Udruženja: 355-0003200113590-06

                                                           

 

 

Симпозијум

„ИМИЏИНГ ДИЈАГНОСТИКА И ИНТЕРВЕНТНА РАДИОЛОГИЈА У 2013.

Акредитован А-1-2353/13

Бодови: Предавачи 11, Слушаоци 5

Среда,9.октобар 2013.

Дом синдиката, Београд

08:00-09:00   Пријава учесника

Председавајући: Доц др Тихомир Михаиловић и Прим др сци мед Богдан Путник

09:00-09:30   ЦТ налаз перипанкреатичних маса које симулирају болест панкреаса

                       Др Биљана Костић

09:30-10:00   Туморолике промене на плеури

                       Др Динка Боронка

10:00-10:45   Улога магнетне резонанце у дијагностици мултипле склерозе

                       Доц др Градимир Драгутиновић

10:45-11:30   Тродимензионални и четвородимензионални ултразвук  и  ултразвучна

                       компјутеризована томографија у процени природе лезија у дојци 

                           Доц др Тихомир Михаиловић

11:30-12:00   Пауза

Председавајући:  Прим др сци мед Богдан Путник и др Синиша Русовић

12:00-12:30   Интервентна радиологија у 2013.                      

                       Научни сарадник ВМА Прим др сци мед Богдан Путник

 12:30-13:00  Интервентне неваскуларне процедуре  

                        Др Саша Милојевић               

13:00-13:30   Интервентне неурорадиолошке процедуре

                           Др Александар Јовановски

13:30-14:00   Интервентне процедуре на артеријама

                       Др Милан Шћепановић

14:00-14:30   Интервентне процедуре на венама

                       Др Миодраг Михајловић

14:30-15:00   Емболизације и функционални ендокринолошки тестови

                       Др Властимир Маринковић

15:00-15:30   Интервентне васкуларне процедуре на јетри

                        Др Синиша Русовић

15:30.16:00   Дискусија

16:00.16:30   Евалуација симпозијума(анкета)                    

 

 

СИМПОЗИЈУМ

„ПРEВEНЦИJA   КOРOНAРНE  БOЛEСTИ“

Акредитован А-1-2559/13

Бодови: Предавачи 11, Слушаоци 5

Четвртак,10. октобар 2013. године

Дом синдиката,Београд

 

08:00-09:00  Пријава учесника

Председавајући:  Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић и Прим др Снежана Павловић

09:00-09:30  Патолошко-морфолошка суштина атеротромбозе

                       Академик Проф.Владимир Кањух

09:30-10:00   Мускуларни мост (myocardial bridging)-клиничка слика и евалуација

                         статуса

                         Прим др Снежана Павловић

10:00-10:30   Реанимација и збрињавање  акутног инфаркта миокарда у условима

                         лекарске ординације

                        Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић

10:30-11:00   Акутни инфаркт миокаарда:Да ли су и зашто су препоруке и водичи

                        далеко од праксе                                                                                                 

                        Проф др Зорана Васиљевић

11:00-11:30   Реваскуларизација миокарда код болесника са систолном дисфункцијом

                        леве коморе

                        Доц др Петар Оташевић

11:30-12:30   Интегрални приступ у превенцији и терапији кардиоваскуларних  

                        болести

                       Проф др Владимир Јорга

12:30-13:00   Пауза

12:30-13:00   “Срце Галенике”у превенцији кардиоваскуларних болести:Атолип и

                       Липогал у Фокусу

                       

Председавајући: Проф др Слободан Додић,Проф др Јово Перуничић и др Слободан Никитовић

13:00-13:45   Улога нуклеарних техника (СПЕЦТ и ПЕТ) у савременој кардиологији

                        Проф др Слободан Додић

13:45-14:30    Плућна емболија-класификација ризика и избор терапије

                         Проф др Јово Перуничић

14:30-15:15    Холтер ЕКГ у дијагностици А-В и S-А блокова

                        Др Слободан Никитовић

15:15-16:00    Национални програм за превенцију кардиоваскуларних болести у

                         Србији

                         Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић

16:00-16:30  Дискусија  

16:30-17:00 Евалуација Симпозијума(анкета)  

 

 

СИМПОЗИЈУМ

„Приватна лекарска пракса Србије  2013.

Акредитован А-1-2560/13

Четвртак,10. октобар 2013. године

     Дом синдиката, Београд

 

08:00-09:00   Пријава учесника

 

Председавајући:Прим др Нада Дубљанин и Проф. Др Ратомир Тишма

09:00-09:30   Кардиомиопатије:етиологија,клиничка слика,дијагноза и лечење

                        Мр.сци мед др Слободан Гајић

09:30-10:00   Хипертензија и могућности лечења

                        Прим.др Нада Дубљанин

10:00-10:45   НОВИ  МЕДИЦИНСКИ  МЕТОД  МАДУ заснован на два патента,два

                       медицинска средства               

                       Прим др сц.мед. Душанка Мандић

10:45-11:30 Лековите воде у МОКРОЈ ГОРИ

                           Проф др Ратомир Тишма

11:30-12:00  Атомска Бања-Горња Трепча                  

                           Др Лидија Обрадовић Бурсаћ   

 

Председавајући: Др Јегда Новковић и др Јадран Тачић

12:00-12:30   Реални или неуротични страх?-приказ случаја!

                       Др Јадран Тачић

 12:30-13:00  Основи психодерматологиоје

                        Др спец Јегда Новковић                

13:00-13:45  Кардиолошки приступ психосоматским пацијентима

                          Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић

13:45-14:15  Пренос ЕКГ сигнала путем мобилне телефоније

                      Дипл инг Негослав Ђаја

14:15-15:15   Организација здравствене службе на спортским манифестацијама -

                       22 године искуства

                       Прим др Слободан Ивановић,Анђелка,Лазар,Вељко Ивановић             

15:15-16:00  Утицај намештања Атласа првог вратног пршљена, атласпрофилакс

                       методом на повећан проток у артеријама а. вертебралис и а.офталмика

                       Др Горан Милојковић

16:00.16:30   Дискусија

16:30.17:00   Евалуација симпозијума(анкета)              

 

 

СИМПОЗИЈУМ

    „Хипертензија – Савремена дијагностика и терапија 2013

Акредитован А-1-2347/13

Бодови: Предавачи 11, Слушаоци 5

Петак,11. октобар 2013. године

Дом синдиката,Београ

 

08:00-09:00   Пријава учесника

Председавајући: Др сц мед.др Душан Бастаћ и Прим др Снежана Павловић

09:00-09:30   Превенција хипертензије, када лечити прехипертензију ?

                        Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић

 09:30-10:00  Субклиничка оштећење циљних органа у артеријској хипертензији-

                         евалуација. Када започети лечење?

                        Прим др Снежана Павловић

10:00-10:30   Амбулаторно 24 часовно  мерење крвног притиска и кућно мерење

                         крвног притиска

                         Мр сц мед.др Зоран Јоксимовић

10:30-11:15   Дијагностички аспекти и нефармаколошко лечење хипертензије–

                       Нови Европски водич 2013

                       Др Драган Ловић

 11:15-12:00  Фармаколошко лечење хипертензије-Шта ново доноси

                       Европски водич 2013

                       Др сц мед.др Душан Бастаћ

 12:00-12:30   Пауза

Председавајући:  Проф др Милка Дрезгић и Проф др Светлана Вујовић

12:30-13:00   Хипертензије ендокриног порекла 

                        Проф др Милка Дрезгић

 13:00-13:30  Полно специфична хипертензија-најчешће дијагностичке и терапијске

                        дилеме  у пракси

                        Проф.др Светлана Вујовић

13:30-14:00   Феохромоцитом

                            Др Милина Танчић Гајић

14:00-14:30   Хиперкортицизам

                        Др Миомира Ивовић

14:30-15:00   Хипералдостеронизам

                        Др Љиљана Марина

15:00-15:30   Ређи узроци ендокриних хипертензије

                        Др Мирјана Стојковић

15:30.16:00   Дискусија

16:00.16:30   Евалуација симпозијума(анкета)