Kongres Privatne lekarske prakse Srbije 2012

III KONGRS PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE SRBIJE  01.- 04. oktobar 2012,Beograd,Dom Sindikata,Trg Nikole Pašića 4  Email: privatnilekari@gmail.com     Tel/Fax: +38111 328-32-79 

KONGRES JE  AKREDITOVAN OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE SVAKI  SIMPOZIJUM  NOSI  PO  5  BODOVA, ZA  4  DANA  KON GRESA  DOBIJA  SE  20  BODOVA, Ovaj Kongres je jubilaran,jer Udruženje PRIVATNI LEKARI SRBIJE,obeležava  22 godina kontinuirane edukacije.

1. HYPERTENZIJA 2012 – GDE SMO SADA? Beograd, Ponedeljak,01.10.2012, 10:00-17:00 h. 

2PREVENCIJA KORONARNE BOLESTI, Beograd, Utorak,02.10.2012, 10:00-18:30 h, 

3KAROTIDNA  BOLEST-Sаvrеmеni pristup u diјаgnоstici i lеčеnju, rаni i udаlјеni rеzultаti, Sreda, 03.10.2012, 12:00-18:30 h,  

4. IMIDŽING DIJAGNOSTIKA – EHOKARDIOGRAFIJA,RTG,CT,MR,  Beograd,Četvrtak,04.10.2012,12:00-18:30 h,  

5. PRIVATNA LEKARSKA PRAKSA SRBIJE  2012,  Beograd, Četvrtak, 04.10.2012, 09:00-17:00 h,  

6PSIHIJATRIJA – LEKAR I PACIJENT U SAVREMENIM USLOVIMA, Beograd, Ponedeljak, 01.10.2012,10:00-17:00 h, 

7ORL – SAVREMENA OTOHIRURGIJA U SLUČAJEVIMA POREMEĆAJA FUNKCIJE SLUHA, Beograd,Utorak,02.10.2012, 10:00-17:00,                 

8DERMATOVENEROLOGIJA U PRIVATNOJ LEKARSKOJ PRAKSI, Beograde,Sreda, 03.10.2012, 09:00-16:00 h,  

9ESTETSKA HIRURGIJA I ANTI-AGING,  Beograd, Sreda, 03.10.2012, 13:00-19:30 h,  

Kotizacija je 5.000 DIN za ceo Kongres,a može I posebno po simpozijumu.

Uplate se vrše na tekući račun Udruženja: 355-0003200113590-06

Udruženje „PRIVATNI LEKARI SRBIJE“ Vojvode Dobrnjca 14,11.000 Beograd, 

Tel/Fax: +381 11 328-32-79    Mob. +381 63 40-40-52   E mail:  info@uplks.com     

 

Pozivamo Vas da učestvujete na   ”TREĆEM  INTERNACIONALNOM   KONGRESU  PRIVATNE  LEKARSKE PRAKSE  SRBIJE”,koji će se održati 1.-4.oktobra 2012 u Beogradu,Dom sindikata,Trg Nikole Pašića 4(Trg Marksa i Engelsa).

Na prošlom Kongresu bilo je oko 2.000 učesnika,a ove godine Kongres će biti u znaku EU integracija,koje smo najavili pre dve godine.

Ovaj Kongres je jubilaran,jer Udruženje PRIVATNI LEKARI SRBIJE,obeležava  22 godina kontinuirane medicinske edukacije,koja je sastavni  deo naših stručnih aktivnosti  u inoviranju  znanja,bez obzira na nedavno uvedenu obaveznost usavršavanja I bodovanja.Naša strategija je prvenstveno preventiva I normalno  racionalna I efikasna terapija.

Privatno zdravstvo u Srbiji koristi 40% pacijenata I ono je van sistema državnog zdravstvenog osiguranja, što će reči, pacijent zdravstvene usluge I lekove plača u kešu.Prema anketi  RTS 1,preko 80% pacijenata bi se lečilo u privatnom zdravstvenom sektoru,kada bi to mogli sa zdravstvenom knjižicom,odnosno kada bi ih pratilo obavezno zdravstveno osiguranje­.Investicije od preko 2,5 milijarde EVR-a u privatno zdravstvo Srbije u kome radi oko 10.000 lekara u 4.500 privatnih zdravstvenih ustanova,trenutno je ekonomski najzdraviji sistem u Srbiji.Po stručnosti  I menadžmentu privatno zdravstvo je već u EU,tako da sa ulaskom u EU intergracije očekujemo ekspanziju privatnog zdravstva u Srbiji.U svetlu takvog trenda organizujemo I ovaj Kongres.

 

HYPERTENZIJA 2012 – GDE SMO SADA?

Ponedeljak, 1.10.2012. Beograd,Dom Sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Dr sci med DUŠAN BASTAĆ

08:00-09:00 Registracija učesnika
09:30-10:00 Hipertenzija-faktor rizika,bolest ili stanje?
Prim.dr.Snežana Pavlović
10:00-10:30 Hipertenzija i dijabetes
Prof.dr.Mirjana Krotin
10:30-11:00 Nefarmakološko lečenje hipertenzije
                    Prof.dr.Goran Belojević
11:00-11:30 Farmakološkp lečenje hipertenzije-kako postići ciljne vrednosti pritiska?
                     Dr.sci.med Dušan Bastać
11:30-12:00 Lečenje hipertenzivne krize
                     Prof.dr.Siniša Dimković
 
12:00-13:00 Pauza
12:00-12:45 Simpozijum Boehringer Ingelheim
                     „Telmisartan-više od antihipertenzivnog leka
                      Doc.drArsen Ristić 
 
13:00-13:30 Rehabilitacija bolesnika sa arterijskom hipertenzijom
                    Doc.dr.Dragan Djordjević
13:30-14:00 Prevencija hipertenzije i fizička aktivnost
                     Prof.dr.Višeslav Hadži-Tanović
 
14:00-15:00 Pauza
14:00-14:45  Simpozijum Berlin Chemia
                     " Olmesartan, smela očekivanja ili pozitivan iskorak u lečenju hipertenzije?"
                     Prof. dr Siniša Pavlović
 
15:00-15:30 Perioperativna hipertenzija-da li je vreme za nacionalne preporuke?
                     Dr,csi.med.Marija Zdravković
15:30-17:30 OKRUGLI  STO  Terapija hipertenzije danas
                      Moderator Dr sci med Dušan Bastać I Prim dr Snežana Pavlović
17:30-18:00 Diskusija 
18:00-18:30 Evaluacija Simpozijuma(anketa)

 

 

"PREVENCIJA KORONARNE BOLESTI"

Utorak, 2. октобар 2012. године, Beograd,Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

09:00-10:00 Prijava učesnika
Predsedavajući: Akademik Vladimir Kanjuh i Prof dr Višeslav Hadži-Tanović
10.00-10:30  Neprekidno interesovanje za Lazu K.Lazarevića,lekara,naučnika
                        i književnika zašto?
                        Akademik Prof.Vladimir Kanjuh
10:30-11:00   Kardiovaskularni rizik-novo oboljenje ili skup faktora rizika
                         Doc dr Nebojša Tasić
11:00-11:30   Dijagnostički i terapijski problem u akutnom koronarnom sindromu
                         kako pobediti vreme koje ističe?
                         Prof dr Zorana Vasiljević
11:30-12:00   Prevencija koronarne bolesti u Srbiji
                        Prof dr Višeslav Hadži-Tanović
 
12:00-13:00  Pauza
12:00-12:45  Simpozijum Boehringer Ingelheim 
                       „Debigartan-od randomizovanih studija do kliničke prakse“
                       Ass.dr.Tatjana Potpara
 
Predsedavajući: Prof dr Slobodan Dodić,Prof dr Slobidan Orozović i dr Slobodan Nikitović
13:00-13:30  Da li su srčani biomarkeri pouzdani dijagnostički,terapijski
                        i prognostički vodiči kod bolesnika sa srčanom slabošću?
                        Prof dr Slobodan Dodić
13:30-14:00  Perioperativna antitrombocitna terapija u pacijenata sa
                        koronarnim stentom šta kažu preporuke?
                        Prof dr Jovo Peruničić
14:00-14:30  Lečenje hipertenzije
                        Prof.dr.Milorad Borzanović
14:30-15:00  Elektrokardiografska dijagnostika infarkta miokarda desne komore
                       Prof dr Vjekoslav Orozović
15:00-15:30  Srce bez strukturnih promena i naprasna srčana smrt    
                        Prof dr Svetomir Stožinić
15:30-16:00  Kardijalne sinkope
                       Dr Slobodan Nikitović
16:00-17:00   Okrugli sto “KAKO  SMANJITI  BROJ  OBOLELIH  OD 
                       KARDIOVASKULARNIH  BOLESTI  U  SRBIJI”
                       Moderator Prof dr Višeslav Hadži-Tanović  
17:00-17:30  Diskusija    
17:30-18:00  Evaluacija Simpozijuma(anketa)
 

 

 

KAROTIDNA BOLEST - Sаvrеmеni pristup u diјаgnоstici i lеčеnju, rаni i udаlјеni rеzultаti

Sreda, 3.10.2012.Beograd, Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Prof dr DJORDJE RADAK,dopisni član SANU

11:30-12:00 Registracija učesnika
12:00-13:00 Novi hemodinamski kriterijumi Kolor Duplex ultrasonografije
                     Mr sci. med. dr Nikola Aleksić
13:00-14:00 Kriterijumi za dijagnozu karotidne stenoze pomoću Kolor Duplex   
                     ultrasonografije
                      Prof. dr Jovo Kolar
14:00-15:00 Udaljeni rezultati lečenja subclavian steal syndroma
15:00-15:30 Pauza
15:30-16:30 Medikamentozni tretman ili hirurško lečenje preokluzivne bolesti
                      unutrašnje karotidne arterije
                      Mr.sci.med.dr.Slobodan Tanasković
16:30-17:30 Medikamentozna terapija pre i posle karotidne rekonstrukcije.
                     Doc.dr.Petar Otašević
17:30-18:30 Rani i kasni rezultati hiruškog tretmana karotidne bolesti
                     Prof.dr.Đorđe Radak dopisni član SANU
18:30-19:00 Diskusija
19:00-19:30 Evaluacija Simpozijuma(anketa)
 

 

 

IMIDŽING DIJAGNOSTIKA U PRIVATNOJ LEKARSKOJ PRAKSI

EHOKARDIOGRAFIJA,RTG,CT,MR

Četvrtak, 4.10.2012. Beograd, Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Doc dr TIHOMIR MIHAILOVIĆ

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

11:00-12:00

Registracija učesnika

 

 

12:00-12:45

Imidžing dijagnostika CT,MR,RTG-kontraverze,realnost i greške

predavanje

Prim dr sci med Bogdan

Putnik

12:45-13:30

CT dijagnostika zapaljenskih stanja pankreasa

predavanje

Dr Biljana Kostić

13:30-14:15

CT dijagnostika tumora bubrega

predavanje

Dr Dinka Boronka

14:15-15:00

Fetalna ehokardiografija visoko frekfentnim sondama u prvom trimestru i ranom drugom trimestru trudnoće

predavanje

Doc dr Tihomir Mihailović

15:00-15:30

Pauza

 

 

15:30-16:15

Ehokardiografske karakteristike perikardnih izliva posle operacije na srcu

predavanje

Dr sci med Slobodan Tomić

16:15-17:00

Ehokardiografska dijagnostika tumora srca

predavanje

Prof dr Andjelka Ristić

17:00-17:45

Ehokardiografska evaluacija stranih masa u srcu sa prikazom slučajeva miksoma dijagnostikovanih u Internističkoj ordinaciji Dr Bastać

predavanje

Dr sci med Dušan Bastać

17:45-18:30

Ehokardiografsko diferenciranje aneurizme i pseudoaneurizme leve komore

predavanje

Dr sci med Slobodan Tomić

18:30-19:00

Diskusija

 

 

19:00-19:30

Evaluacija Simpozijuma (anketa)

 

  

 

 

PRIVATNA LEKARTSKA PRAKSA Srbije 2012

Četvrtak, 4.10.2012. Beograd,Dom Sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Prof dr Višeslav Hadži-Tanović

08:00-09:00 Rеgistrаciја učеsnikа
Predsedavajući: Prim dr Nada Dubljanin i Dr Mihailo Luković
09:00-09:30 Hipokratova zakletva-osvrt na originalnu i izmenjenu
                     verziju iz Ženeve 1946.godine
                     Dr Mihailo Luković
09:30-10:00 Meteorosenzitivnost i kardiovaskularni odgovor
                       Prоf dr Svеtоmir Stоžinić
10:00-10:30 Iskustvo  porodičnog  lekara u lečenju  degenerativnog
                     reumatizma kolena i kuka
                         Prim.dr Nаdа Dublјаnin
10:30-11:00 Efekti sonoforeze sa voltarenom na smanjenje bolova
                     kod bolesnika sa gonartrozom
                      Prоf dr Rаtоmir Тišmа
11:00-11:30 Prevencijka iznenadne srčane smrti na sportskim terenima,
                     kriterijumi za testiranje sportista i rekreativaca
                         Prof.dr Višеslаv Hаdži-Таnоvić
11:30-12:00 Od zdravlja jabuka
                         Dr, Dušan Živić
12:00-12:30 Pauza
12:30-13:00 Metahroni kolorektatlni karcinom-prikaz slučaja
                         Dr.Zoran Joksimović
13:00-13:30 Primena biofizike u medicini-nova zdravstvena tehnologija
                     Prim dr sci med Dušanka Mandić
13:30-14:00 Primena anksiolitika kod pacijenata sa prolapsom mitralne valvule
                      Mr.sci mеd dr Slоbоdаn Gајić
14:00-14:30 Lajmska bolest,etiološki,dijagnostički i terapijski problemi  i izazovi
                        Prof.dr Ivаnkо Bојić
14:30-15:00 Primena 24 h Holter monitoring EKG-a kod dijabetičara
                     Mr.sci mеd dr Slоbоdаn Gајić
 
Pauza 15:00-!5:30
15:00-15:30 Simpozijum ALKALOID
                      Mesto cefpodoksima  (TRIDOX r –a) u lečenju respiratornih infekcija
                      Prof dr Branimir Nestorović
 
15:30-16:00 Primena beta blokatora u različitim kliničkim stanjima
                     Dr sci med dr Vesna Radović
16:00-16:30 Telemedicinski sistem XPA3 online u zdravstvenom sistemu Srbije
                           Ass.dr Milan Miladinović
16:30-17:00 XPA3 Online,nacionalni sistem za brzu konsultaciju između lekara
                         Prof.dr Branko Mihailović
17:00-17:30 Perforativne keratoplatike,trenutne hirurške opcije,
                     prošlost, sadašnjost i budućnost
                     Prof dr Sinisa Avramovic
17:30-18:00  Porodica i deca sa autizmomDr.Nenad Rudić
18:00-18:45 Diskusija
18:45-19:15  Evaluacija simpozijuma(anketa)

 

 

Simpozijum iz psihijatrije

LEKAR I PACIJENT U SAVREMENIM USLOVIMA

Ponedeljak, 1.10.2012. Beograd,Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Prof dr ZORAN VOJIĆ

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

09:00-10:00

Регистрација учесника

 

 

10:00-10:45

ЛЕКАР И ПАЦИЈЕНТ У СAВРEMEНИM УСЛOВИMA

 

прeдaвaњe

Проф.др.Зоран Војић

10:45-11:30

МОГУЋНОСТИ РАНОГ ОТКТИВАЊА И ЛЕЧЕЊА

МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА  КОД  ЖЕНА

прeдaвaњe

Проф.др.Гордана

Мандић-Гајић

 

11:30-12:15

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП У ЗБРИЊАВАЊУ ОБОЛЕЛИХ ОД  ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА Т2

прeдaвaњe

Проф.др. Љиљана Бајовић

12:15-13:00

ПСИХОТЕРАПИЈСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

У МЕДИЦИНСКОЈ ПРАКСИ

прeдaвaњe

Прим.др.Иван Илић

13:00-13:30

Пауза

 

 

13:30-14:15

МОДЕЛ  ПСИХОТЕРАПИЈСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  У  КРИЗИ

прeдaвaњe

Проф др Гордана Дедић

14:15-15:00

ИНТЕРНЕТ КАО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ

ПАЦИЈЕНТА И ЛЕКАРА

прeдaвaњe

Прим.др. Слободан Кажић

15:00-15:45

САВРЕМЕНИ ПОГЛЕДИ НА ОПСЕСИВНО КОМПУЛСИВНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ

прeдaвaњe

Асс. Др. Чедо Миљевић

15:45-16:30

ТЕЛО  И  ПСИХА

прeдaвaњe

Проф.др.Зоран Војић

16:30-17:00

Дискусија

 

 

17:00-17:30

Евалуација програма применом упитника

 

 

 

 

ORL – SAVREMENA OTOHIRURGIJA U SLUČAJEVIMA POREMEĆAJA FUNKCIJE SLUHA

Utorak, 2.10.2012.Beograd,Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Prof dr RADIVOJ TOPOLAC

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

09:00-10:00

Prijava učesnika

 

 

10:00-11:00

Razvoj i mogućnosti audiohirurgije

predavanje

Prof dr Radivoj Topolac

11:00-12:00

Novine u audiološkoj dijagnostici nagluvosti

predavanje

Prof dr Zoran Komazec

12:00-13:00

Hirurške mogućnosti u prevenciji nagluvosti

predavanje

Prof dr Ljiljana Vlaški

13:00-13:30

Pauza

 

 

13:30-14:30

Kohlearna implantacija

predavanje

Prof dr Dragan Dankuc

14:30-15:30

Селекција кандидата за кохлеарну

имплантацију

predavanje

Ass dr Slobodanka

Лемајић-Komazec

15:30-16:30

Savremena hirurgija sluha

predavanje

Prof dr Radivoj Topolac

16:30.17:00

Diskusija

 

 

17:00-17:30

Evaluacija Simpozijuma (anketa)

 

 

 

 

DERMATOVENEROLOGIJA U PRIVATNOJ LEKARSKOJ PRAKSI

Sreda, 3.10.2012. Beograd,Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Prim dr JOVAN  LALOŠEVIĆ                                                

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

08:00-09:00

Рeгистрaциja учeсникa

 

 

09:00-10:00

Дијагностика и терапија herpes simplex-a

прeдaвaњe

Др спец Jeгдa Нoвкoвић

10:00-11:00

Шта радити са младежима

прeдaвaњe

Прим др Јован Лалошевић

11:00-12:00

Дигитална дермоскопија и пигментни тумори коже

прeдaвaњe

Доц др Данијела Добросављевић Вукојевић

12:00-12:30

Пaузa

 

 

12:30-13:30

Безбедна примена топикалних кортикостероида-најчешће индикације у дерматовенерологији

прeдaвaњe

Доц др Мирјана Милинковић

13:30-14:30

Подмлађивање коже плазмом богатом тромбоцитима

прeдaвaњe

Др спец Предраг Штилет

14:30-15:30

Трајна епилација диодним ласером

прeдaвaњe

Др спец Јегда Новковић

15:30.16:00

Дискусиja

 

 

16:00-16:30

Eвaлуaциja Симпoзиjумa (aнкeтa)

 

 

 

 ESTETSKA HIRURGIJA I ANTI-AGING  

Sreda, 3.10.2012.Beograd,Dom Sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Doc dr MILAN JOVANOVIĆ

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

12:00-13:00

Приjaвa учeсникa

 

 

13:00-14:00

Старење лица,преоперативна анализа и њен значај

предавање

Доц др Милан Јовановић

14:00-15:00

Ласери у терапији целулита

предавање

Др Јегда Новковић

15:00-16:00

Неинвазивне хируршке процедуре у подмлађивању лица (филери,врсте,масно ткиво)

предавање

Доц др Милан Јовановић

16:00-16:30

Пауза

 

 

16:30-17:30

Редукција дојке

предавање

Др Новица Дубљевић

17:30-18:30

Реконструкција дојке

предавање

Асс др Јелена Јеремић

18:30-19:00

Естетска корекција носа

предавање

Др Новица Дубљевић

19:00 -19:30

Дискусија

 

 

19:30-20:00

Евалуација Симпозијума ( анкета)

 

 

 

 

Utorak 2.10.2012

Simpozijum  PEDIJATRIJA

Predsedavajući Prof dr Slavko Simeunović

14.00-14:30   PRENATALNA DIJAGNOSTIKA UROĐENIH SRČANIH MANA

Doc dr Vojislav Parezanović

14:30-15:00 PREVENCIJA BOLA I STRESA KOD NOVOROĐENČADI

Prim dr Dragomir Branković

 15:00-15:30 FIZIOLOGIJA BOLA

 Dr Snežana Zdjelar

15:30-16:00 IZVORI BOLA I STRESA KOD NOVOROĐENČADI

 Dr Milica Vušurović 

16:00-16:30 NOVINE U PREVENCIJI KARDIOVASKULARNIH OBOLJENJA DECE

 Mr sc dr Branislav Živanović

16;30-17:00  DECA I SPORT

 Prof dr Slavko Simeunović

17:00-17:30  Diskusija

 

6 odgovora na “Kongres Privatne lekarske prakse Srbije 2012

 1. Pozdrav kolegama.
  Nije mi jasno koliko iznose kotizacije po pojedinacnim simpozijumima.
  *Kotizacija je 5.000 DIN za ceo Kongres,a može I posebno po simpozijumu*.
  I kada se vrši registracija?

  Unapred zahvaljujem na odgovorima

  • Na sajtu imate oznacene kotizacije po simpozijumu!Pozdrav,Organizacioni odbor Kongresa

Komentari su zatvoreni