KO ŠTITI LOPOVE U LEKARSKOJ KOMORI SRBIJE?

Lekarska komora bez kontrole troši milione evra

Milioni bez kontrole institucija – ovako se najkraće može opisati raspolaganje budžetom Lekarske komore Srbije koja godišnje inkasira najmanje oko dva miliona evra. “Blic” je imao uvid u dokumentaciju u kojoj se vidi da se novac troši nenamenski, a rukovodeći kadar ima odrešene ruke, što je provučeno kroz odluke – da mogu prvo da potroše, a potom obaveste Skupštinu Komore.

 

Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije

Lekarska komora osnovana je pre skoro sedam godina i trebalo je da pored davanja licenci bude i zaštita lekara od nesavesnih kolega, pacijenata od bahatih doktora, pomoć lekarima, i da postavlja standarde… Po zakonu svakom doktoru u Srbiji skida se 0,8 odsto od plate i automatski uplaćuje na račun LKS. Prema zvaničnim podacima, trenutno ima 30.500 lekara čiji se deo plate uplaćuje Komori.

Prema prvobitnim odredbama, LKS je organizacija u kojoj doktori koji učestvuju u radu organa i tela nemaju platu, osim zaposlenih u administraciji. Međutim, način rada Komore menja se posle 2010. kada na čelo LKS dolazi Tatjana Radosavljević. Kako saznaje “Blic”, tokom prošle godine doneta je odluka o naknadama za direktorku, članove UO, Nadzorni odbor i sudije sudova časti. Tako direktorka isprva sebi propisuje 60.000 dinara mesečno, iako po Zakonu o radu nema pravo na rad u Komori u punom radnom vremenu jer je zaposlena u KC Srbije. Predsednik Skupštine LKS po sednici dobija 15.000 dinara, predsednik Nadzornog odbora LKS 12.000 dinara, a svaki član 6.000 dinara po sednici. Svaka sednica Upravnog odbora LKS košta 270.000 dinara, plus putni troškovi i dnevnice.

 

 

 

Iako se na posredan način LKS finansira iz budžeta, ova institucija ne spada u državne, a rukovodstvo se verifikovalo kao udruženje građana. U ovoj nedorečenosti statusa, LKS se pretvorila u privatno preduzeće. Rukovodstvo se oglušuje o zahteve lekara da proveru završnih računa izvrši nezavisna revizorska kuća, a podneto je i nekoliko krivičnih prijava protiv rukovodećeg kadra.

 

   Brojke
0,8 odsto od plate se skida svakom lekaru i automatski uplaćuje na račun LKS
30.500  lekara čiji se deo plate uplaćuje Komori
270.000  dinara košta svaka sednica UO LKS
141.148 dinara je plata koju je sebi odredila direktorka
64.744 dinara prima savetnik direktora
1.675.760 evra plaćen je poslovni prostor iako je bilo i povoljnih ponuda
95,27 odsto lekara kaže da im ne treba ovakva LKS

 

Tako se otišlo i korak dalje, pa je početkom ove godine napravljen pravilnik kako bi se posle nekoliko godina postojanja LKS uvela radna mesta. Direktorka propisuje koeficijent na osnovu kojeg ima 141.148 dinara, bez minulog rada i uvećanja, postavlja i šefa kabineta s koeficijentom 22,55 (plata 60.000 dinara) i savetnika direktora – 64.744 dinara. Prema saznanjima “Blica”, direktorkin muž je član Vrhovnog suda časti LKS, a sestričina, po struci kozmetičar, poslovni sekretar.

Zbog svega pokrenuta je inicijativa za smenu rukovodstva. Prema uvidu u dokumentaciju, po dolasku Tatjane Radosavljević na mesto direktora, Skupština LKS daje pravo direktoru da prvo može da potroši određeni novac, pa tek onda obavesti Skupštinu zašto je to urađeno. Tako, između ostalog, svake godine lekari iz Srbije plaćaju Dane srpske medicinske dijaspore. Međutim, umesto predviđenih milion dinara potrošeno je za jedan susret osam puta više.

šta sve plaćaju

Osim putovanja i saziva sednica po banjama, LKS se bavi i drugim stvarima: plaća savetodavne usluge agenciji “Menadžment performans akademi” 13.800 evra, izrađuje i studiju izvodljivosti oko uključivanja privatne prakse u sistem za 17.200 evra, što nije u opisu posla Komore. Iz dokumentacije u koju smo imali uvid, prenosimo delove na šta su još uplaćivane pare: za devet brojeva štampanja časopisa “Glasnik” sklapa posao s „Službenim glasnikom“ u vrednosti od 16 miliona dinara; nabavlja se i kancelarijski nameštaj za milion i po dinara, kompjuteri za tri i po miliona; kupuje poslovni prostor za 1.675.760 evra iako je bilo povoljnih ponuda.

Jedna od prvih koja je zatražila proveru rada rukovodstva komore je Regionalna lekarska komora Vojvodine. U anketi koja je urađena, na pitanje da li nam ovakva komora treba, čak 95.27 odsto lekara odgovorilo je – ne.

 

Sebi dodeljuju i honorare

Rukovodstvo LKS našlo je i još jedan izvor prihoda – kroz takozvani KME (medicinska edukacija). Prema saznanjima “Blica”, edukacija se odvija preko „Medical Advanced Project (MAP)“, a Komora te programe plaća. Međutim, edukaciju u okviru MAP izvode upravo najviši rukovodioci Komore, i tako sami sebi dodeljuju honorare. Ovaj angažman je sporan i proceduralno jer Komora je zadužena isključivo za davanje licenci, ali ne i edukaciju koja je uslov za licence. U Ministarstvu zdravlja kažu da je posredi sukob interesa i da će naredne nedelje od Komore zahtevati obustavi takozvanu edukaciju.