Imidžing dijagnostika

IMIDŽING DIJAGNOSTIKA U PRIVATNOJ LEKARSKOJ PRAKSI,  Beograd,Četvrtak, 4.10.2012. Dom sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Doc dr TIHOMIR MIHAILOVIĆ

Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije,Br.153-02-276/2011-01, u julskom roku 2012.Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova zapredavače i 5 bodova za slušaoce,R.br.A-1-2350/12

Kotizacija 1.000 DIN, Tekući račun Udruženja: 355-0003200113590-06

 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

11:00-12:00

Registracija učesnika

 

 

12:00-12:45

Imidžing dijagnostika CT,MR,RTG-kontraverze,realnost i greške

predavanje

Prim dr sci med Bogdan

Putnik

12:45-13:30

CT dijagnostika zapaljenskih stanja pankreasa

predavanje

Dr Biljana Kostić

13:30-14:15

CT dijagnostika tumora bubrega

predavanje

Dr Dinka Boronka

14:15-15:00

Fetalna ehokardiografija visoko frekfentnim sondama u prvom trimestru i ranom drugom trimestru trudnoće

predavanje

Doc dr Tihomir Mihailović

15:00-15:30

Pauza

 

 

15:30-16:15

Ehokardiografske karakteristike perikardnih izliva posle operacije na srcu

predavanje

Dr sci med Slobodan Tomić

16:15-17:00

Ehokardiografska dijagnostika tumora srca

predavanje

Prof dr Andjelka Ristić

17:00-17:45

Ehokardiografska evaluacija stranih masa u srcu sa prikazom slučajeva miksoma dijagnostikovanih u Internističkoj ordinaciji Dr Bastać

predavanje

Dr sci med Dušan Bastać

17:45-18:30

Ehokardiografsko diferenciranje aneurizme i pseudoaneurizme leve komore

predavanje

Dr sci med Slobodan Tomić

18:30-19:00

Diskusija

 

 

19:00-19:30

Evaluacija Simpozijuma (anketa)