Hipertenzija

HYPERTENZIJA 2012 – GDE SMO SADA?

Odlukom Zdravstvenog saveta Republike Srbije,Br.153-02-276/2011-01, u julskom roku 2012.Simpozijum je akreditovan sa 11 bodova za predavače i 5 bodova za slušaoce,R.br.A-1-2183/12,  Kotizacija 1.000 Din

Tekući račun Udruženja:"Privatni lekari Srbije" 355-0003200113590-06

Ponedeljak, 1.10.2012. Beograd,Dom Sindikata,Trg Nikole Pašića

Predsedavajući: Dr sci med DUŠAN BASTAĆ

08:00-09:00 Registracija učesnika
09:30-10:00 Hipertenzija-faktor rizika,bolest ili stanje?
Prim.dr.Snežana Pavlović
10:00-10:30 Hipertenzija i dijabetes
Prof.dr.Mirjana Krotin
10:30-11:00 Nefarmakološko lečenje hipertenzije
                    Prof.dr.Goran Belojević
11:00-11:30 Farmakološkp lečenje hipertenzije-kako postići ciljne vrednosti pritiska?
                     Dr.sci.med Dušan Bastać
11:30-12:00 Lečenje hipertenzivne krize
                     Prof.dr.Siniša Dimković
 
12:00-13:00 Pauza
12:00-12:45 Simpozijum Boehringer Ingelheim
                     „Telmisartan-više od antihipertenzivnog leka
                      Doc.drArsen Ristić 
 
13:00-13:30 Rehabilitacija bolesnika sa arterijskom hipertenzijom
                    Doc.dr.Dragan Djordjević
13:30-14:00 Prevencija hipertenzije i fizička aktivnost
                     Prof.dr.Višeslav Hadži-Tanović
 
14:00-15:00 Pauza
14:00-14:45  Simpozijum Berlin Chemia
                     " Olmesartan, smela očekivanja ili pozitivan iskorak u lečenju hipertenzije?"
                     Prof. dr Siniša Pavlović
 
15:00-15:30 Perioperativna hipertenzija-da li je vreme za nacionalne preporuke?
                     Dr csi.med.Marija Zdravković
 
15:30-17:30 OKRUGLI  STO  Terapija hipertenzije danas
                       Moderator Dr sci med Dušan Bastać I Prim dr Snežana Pavlović
 
17:30-18:00 Diskusija 
18:00-18:30 Evaluacija Simpozijuma(anketa)