Gde su 25 miliona EVR-a Lekarske komore Srbije?Zahtev za smenu direktora Komore Tatjane Radosavljević i uvodjenje privremenih mera u Komori

Prof dr Slavica Djukić Dejanović

Poštovana Gospodjo Ministar Prof Djukić Dejanović,

Obraćamo Vam se ispred privatnih lekara Srbije sa predlogom za sastanak povodom naše inicijative za preduzimanje Zakonom predviđenih aktivnosti  koja u ovom trenutku se odnose na:

I. LEKARSKU KOMORU SRBIJE

1. uvodjenje privremenih mera u Lekarsku komoru Srbije

2. na osnovu  Odluke Odbora za zdravstvo Republike Srbije od 15.aprila 2010 god:

 “Zbog sumnje da postoji kršenje zakona,statuta i poslovnika o radu komora,Odbor predlaže da se u obe komore sprovede upravni nadzor, saglasan važećim propisima” i izvrši suspenzija javnih ovlašćenja Lekarske komore Srbije.

3.blokiranje sredstava Lekarske komore Srbije zbog nenamenskog i rasipničkog trošenja sredstava Komore jer je najavljena kupovina poslovnog prostora u vrednosti od oko 2 miliona EVR-a,u vremenu kada se Srbija zadužuje,kada nema nekih prioritetnih sredstava u zdravstvu i kada lekari teško zaradjuju

II. PITANJA:

1. gde su 25 miliona EVR-a od lekarskih članarina skupljenih tokom svih godina?

2. koliko je potrošila i gde je putovala direktor Komore po svetu o trošku lekara?

III. OBAVEŠTAVAMO VAS

Da je došlo do falsifikovanja i prevare prilikom zadnjih izbora za Skupštinu komore. Naime, delegati su birani na mesnim zajednicama,po teritorijalnom principu,gde ih niko ne zna,a ne u zdravstvenim ustanovama gde rade. Izlaznost za privatne doktore je bila manja od 1%,za državne ni 3%.Pa koga ova skupština predstavlja i sigurno da su odluke nelegitimne i nelegalne

Postoji ozbiljna korupcija jer se dolazak na Skupštinu plaća i preko 30.000 DIN,što je čista korupcija.

Statut Lekarske komore Srbije nije nikada usvojen,na konstitutivnoj sednici Skupštine Komore 28.9.2006 god.nije bilo kvoruma.Glasanje je bilo aklamacijom,a tadašnji predsednik Skupštine Prof Ercegovac nikada nije potpisao zapisnik sa te skupštine. Tri godine kasnije, 28.12.2009 god. telefonskom sednicom je usvajan Statut i finansijski izveštaj za prethodne 3 godine,što ćete priznati da se tako važna dokumenta ne mogu usvajati telefonom,jer nema mogućnosti kontrole.

Članarina je razrezana procentualno na visinu plate i to mesečno,1,6% za privatne doktore i 0,8% za državne doktore,kao da je komora neka partija.Svuda u svetu pa i u Srbiji članarina se odredjuje fiksno i to na godišnjem nivou i ista je za sve članove.

Privatni lekari su odmah po falsifikovanju odluka prve skupštine povukli svoje delegate,a kasnije zbog svega navedenog i delegati iz Vojvodine su napustili skupštinu Lekarske komore Srbije i ne učestvuju u njenom radu,niti u ostalim organima Komore,što je dovoljan razlog za suspenziju Lekarske komore Srbije

IV.  PREDLAŽEMO

Da se ukine Lekarska komora Srbije i da se vodjenje registra lekara prevede na Srpsko lekarsko društvo, kao što je u mnogim zemljama u svetu,a da Ministarstvo zdravlja sa nadležnim institucijama ministarstva finansija izvrši i finansijsku inspekciju Lekarske komore Srbije uz obaveznu smenu nelegalno izabranog direktora Tatjane Radosavljević..

Udruženje “PRIVATNI LEKARI SRBIJE”