Upravni nadzor sprovesti u Lekarskoj komori Srbije zbog kršenja zakona, predlaže Odbor za zdravstvo Skupštine Srbije

Zbog sumnji da postoje kršenja zakona, statuta i poslovnika o radu komore, Odbor predlaže da se u Lekarskoj komori Srbije sprovede upravni nadzor, saglasno važećim propisima.Na sednici održanoj 15. aprila 2009, Odbor za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije,raspravljao je o problemima u radu Lekarske komore Srbije. Sednici je predsedavo dr Paja Momčilov, predsednik Odbora.

Govoreći o radu komora zdravstvenih radnika, članovi Odbora su ukazali na veliki broj pritužbi lekara i stomatologa, ali i građana, na rad obe komore, a posebno stomatološke.

Zorica Pavlović, pomoćnik ministra zdravlja, istakla je da je u toku nadzor nad zakonitošću rada i akata ove dve zdravstvene komore.

Na kraju rasprave, Odbor je usvojio sledeće zaključke:

1. Odbor je detaljno informisan o Predlogu za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti čl. 277. Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je Lekarska komora Srbije podnela Ustavnom sudu, i u vezi sa tim zahteva da nadležni organi u ovoj proceduri, saglasno važećim propisima, postupe što hitnije i donesu odluke.

2. Odbor smatra da Lekarska komora Srbije i Stomatološka komora Srbije još ne vrše ovlašćenja punim kapacitetom koji imaju na osnovu Zakona, statuta i drugih akata.

3. Zbog sumnji da postoje kršenja zakona, statuta i poslovnika o radu komora, Odbor predlaže da se u obe komore sprovede upravni nadzor, saglasno važećim propisima.