31.KONGRES UPLKS 1990-2021 Udruženja “Privatni lekari Srbije”

Prof dr sci Višeslav Hadži-Tanović,Predsednik Kongresa i UPLKS-a, pročitao je usvojene zaključke sa Kongresa, Simpozijuma: "IMIDŽING DIJAGNOSTIKA U 2021.U PRIVATNOJ LEKARSKOJ PRAKSI I ISKUSTVA SA VIREMIJOM KOVID 19"  i  "PREVENCIJA,DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U 2021.GODINI-KOD PACIJENATA COVID-19 NEGATIVNIH I POZITIVNIH":                                             1. Da su KARDIOVASKULARNE BOLESTI  i dalje po BROJU OBOLELIH I UMRLIH NA PRVOM MESTU U SVETU sa 65% umrlih  i da njihova prevencija,dijagnostika i terapija predstavljaju prioritet zdravstva u svetu. 2.  Da se pacijentima koji se posle preležane viremije,žale  na brzo zamaranje i stezanje u grudima, savetuje, da se uradi TEST OPTEREĆENJA I STRES EHO,  3. Da se, ako se sumnja na virusnu upalu pluća, prvo uradi RTG pluća,a zatim ako zatreba i MSCT pluća kada ordinirajući lekar to zatraži. 4. Da je broj virusnih miokarditisa posle Covida 19 zanemarljivo mali!