30 MILIONA EVRA LEKARSKIH ČLANARINA “ISPARILO” U LEKARSKOJ KOMORI SRBIJI

Za poslednjih godinu dana smenjena su dva diretora Lekarske komore Srbije,ali lekari pitaju kako su trošene njihove članarine. 34.000 doktora uplaćuje prosečno 100 evra godišnje što iznosi 3,4 miliona evra godišnje,a za 10 godina Lekarska komora Srbije je inkasirala 34 miliona evra! Gde su te pare?Podnesite finansijski izveštaj traže doktori Srbije?Pošto upravljači Lekarske komore ne žele da podnesu izveštaj,na potezu je Ministarstvo zdravlje!Srpski lekari Srbije traže da Ministarstvo zdravlje uvede prinudnu upravu,objavi finansijski izveštaj,raspusti propali projekat Lekarske Komore. Primenite Norveški model gde Lekarsko društvo Norveške vodi spisak lekara,a Lekarskakomora je suvišna kao dupla,skupa i korumpirana orgnizacija.         

Na potezu je "novi"ministar!