30 KONGRES PRIVATNE LEKARSKE PRAKSE SRBIJE

održaaće se12. 13. I  14 februara 2020. u Beogradu,u organizaciji Udruženja “PRIVATNI LEKARI SRBIJE”

Teme Kongresa su:

12.02.2020. „KORONARNA BOLEST-PRAKTIČNA PRIMENA EU PREPORUKA ZA 2020.-PREVENCIJA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA”

13.02.2020. „HIPERTENZIJA U 2020.-SAVREMENA DIJAGNOSTIKA i TERAPIJA“

14.02.2020.   “PRIVATNA  LEKARSKA  PRAKSA U SRBIJI: JUČE,DANAS i SUTRA”

Udruženje “PRIVATNI LEKARI SRBIJE” koje je osnovano 1990.godine,kao najstarije Udruženje Privatnih lekara Srbije,svojim stručnim I etičkim kvalitetima pomoglo je bržem razvoju privatne lekarske prakse u Srbiji,posebno stavljajući prioritet na stručnom usavršavanju lekara.Jubilarni 30.Kongres privatne lekarske prakse Srbije jedinstvena je prilika da se oceni dosadašnji razvoj I uspeh privatnog zdravstva I da se odredi dalja strategija razvoja u skladu sa današnjim zdravstvenim izazovima.

Danas u Srbiji  ima oko 5.000 privatnih zdravstvenih ustanova u kojima radi preko 10.000 lekara.U srpsko zdravstvo uloženo je oko 3,5 milijardi EVR-a,sa tendencijom daljih ulaganja.

Pacijenti su prepoznali kvalitet I efikasnost privatnog zdravstva,bez lista čekanja i 45% pacijenata koristi usluge privatnog lekara,sa tendencijom rasta.Prema anketi RTS1 preko 80% pacijenata bi koristilo usluge privatnog  zdravstva,kada bi ono bilo uključeno u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pozivamo Vas da svojim učešćem na jubilarnom 30.Kongresu privatne lekarske prakse Srbije doprinesete podizanju stručnog kvaliteta lekara,a time I ukupne zdravstvene zaštite u Srbiji.