28.КОНГРЕС ПРИВАТНИХ ЛЕКАРА СРБИЈЕ 19.4.2018 Београд

Кардиологија: „САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ИСХЕМИЈСКОЈ БОЛЕСТИ СРЦА-ОД СТАБИЛНЕ АНГИНЕ ПЕКТОРИС ДО СТЕМИ ИНФАРКТА МИОКАРДА" ,19.4.2018 у Хотелу "М"  Акредитован,пијаве на тел.011 328-32-79, e mail: privatnilekari@uplks.com Конгрес је намењен свим лекарима како из приватног,тако и из државног сектора,а у циљу смањења смртности од кардиоваскуларних болести у Србији,Проф др сци Вишеслав Хаџи-Тановић-Председник Приватних лекара Србије

СЛУШАОЦИ 4 БОДА, котизација 2.000 дин.жиро рачун Приватни лекари Србије 355 0003200113590-06

 

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

08:00-09:00

Регистрација учесника

   

09:00-10,00

Дијагноза ангине пекторис-                                    диференцијална дијагноза  бола                                             у грудима и стратификација  ризика

предавање

Мр  др Зоран                                      Јоксимовић

10:00-11:00

Двострука  антитромбоцитна                                          терапија  у коронарној болести-                                         ЕСЦ ВОДИЧ 2017

предавање

Проф др                                            Зорана                                              Васиљевић,

11:00-12:00

Првенција коронарне болести                              контраверзе нефармаколошки                                               и  фармаколошки приступ

предавање

Проф др                                                Вишеслав                                                    Хаџи-                                                    Тановић

12:00-12:30

Пауза

   

12:30-13:30

Ургентно збрињавање и реперфузиона                    терапија  код инфаркта са перзистентном              елевацијом СТ сегмента                                                  (СТЕМИ)-ЕСЦ ВОДИЧ 2017

предавање

Прим др сци                                                  Душан                                                        Бастаћ

13:30-14.30

Дијагноза и терапија акутних                                  коронарних синдрома без перзистентне                    елевације СТ сегмента(НСТЕМИ)-                                    ЕСЦ ВОДИЧ 2015

предавање

Прим  др                                                    Снежана                                          Павловић,

14:30-15:30

Механичке компликације акутног                              инфаркта миокарда-дијагноза и терапија

предавање

Проф др                                                  Јово                                                    Перуничић

15:30-16:00

Дискусија

   

16:00-16:30

Евалуација симпозијума (анкета)