28 ГОДИНА ПРИВАТНЕ КАРДИОЛОШКЕ ПРАКСЕ У СРБИЈИ – успеси и изазови

Симпозијум,четвртак  25. октобар 2018  у 13:00 ч,СЛД, ул Џорџа Вашингтона  бр 19, Београд,акредитован - А-1-1651/18  сa 4 бoдa  зa учеснике у организацији: Кардиолошке секције Српског лекарског друштва и Удружење приватних лекара Србије.   Модератори : Проф др сци Вишеслав Хаџи-Тановић,  Прим др сци Душан Бастаћ,Прим др Снежана Павловић

Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

13:00-13:20

 

28 година развоја приватне кардиолошке праксе  у Србији.

предавање

Проф др Вишеслав Хаџи-Тановић

 

 

 

 

13.20-13:40

 

Приватна медицинска пракса „Ако узмеш кајаћеш се , ако не узмеш кајаћеш се "

предавање

Прим др Снежана Павловић

 

-

 

 

13:40-14:00

 

Ехокардиографија према  Европским препорукама у приватној и  државној  пракси :Да ли је довољно често радимо ?

предавање

Прим др сци др Душан  Бастаћ

 

 -

 

 

14:00-14:20

 

Валвуларне срчане мане са акцентом на рад у приватној ехо лабораторији

предавање

Проф др Босиљка Вујусић Тешић

 

 

 

 

14:20-14:40

 

Нови антикоагулантни лекови

 

предавање

Проф др Зорана Васиљевић

 

 

 

 

14:40-15:00

 

Акутни аортни синдром-актуелности у дијагностици и терапији.

предавање

Проф др Јован  Перуничић

 

 

 

 

15:00-15:20

 

Нове Европске препоруке за лечење  артеријске хипертензије 2018

предавање

Др Драган Ловић :

 

 

 

 

 

15:20-15:40

 

Стрејн    Ехокардиографија – Поглед иза  Погледа у Систолну Функцију Срца"

предавање

Мр сци др Војкан Чворовић

 

 

 

 

15:40-16.00

 

Неуролошки посредоване и кардијалне  синкопе

предавање

Др Слободан Никитовић

16:00-16:30

Дискусија

 

 

16:30-16:45

Евалуација симпозијума (анкета)