26. KONGRES PRIVATNIH LEKARA SRBIJE AKREDITOVAN

30,  31 MART, 1,  2. APRIL 2016, Hotel "M" Beograd

30 mart – sreda 2016.  Simpozijum Psihijatrija – "ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA ŽENA"  E br. A-1-811/16

31.mart – četvrtak 2016.. Simpozijum   Kardiologija- "HIPERTENZIJA – NOVINE U PREVENCIJI,DIJAGNOSTICI  I  LEČENJU  U 2016. GODINI" E br A-1-760/16

1.april – petak 2016. Simpozijum Kardiologija - "ANTITROMBOCITNA I ANTIAGREGACIONA TERAPIJA U KARDIOLOGIJI"  E br A-1-761/16

2.april – subota 2016. Simpozijum „GASTROENTEROLOGIJA  DANAS – PREVENCIJA,DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA" E br A-1-762/16

SVAKI SIMPOZIJUM NOSI PO 5 BODOVA ZA SLUŠAOCE

Prijave: e mail: privatnilekari@gmail.com 

Tel: 011 328-32-79 od 10-14 h

Kotizacija za 4 dana 5.000 DIN,

Kotizacija po simpozijumu pojedinačno 1.500 DIN

Br.žiro računa: 355-0003200113590-06

Udruženje "PRIVATNI LEKARI SRBIJE"

Vojvode Dobrnjca 14,Beograd